Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

BoKS 4.0

In onze Body of Knowledge and Skills (BoKS) worden de kenmerken en elementen van het adviesproces en de adviespraktijk beschreven. Deze zijn vertaald in daarvoor benodigde competenties. De laatste versie van de BoKS (3.0) dateert alweer van 2007, dus tijd voor een update. De geheel vernieuwde gedragsregels, kerncode en tuchtreglement zijn aan deze versie toegevoegd.

Om aan de variatie aan rollen van de adviseur tegemoet te komen, is in deze versie een competentielijst met zelftest opgenomen. De resultaten van de test kunnen leiden tot een meer toegespitst leerproces. Bij het overzicht van de competenties wordt ook een relatie gelegd met het CMC-schap (Certified Management Consultant), de internationaal erkende titel die wordt verleend door de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). De competenties van ICMCI sluiten nauw aan bij die van de Ooa, en voor de toekenning van de CMC-titel geldt de BoKS dan ook als referentiekader.

De BoKs is nu in een nieuwe versie vastgelegd, maar dat vastleggen is echter maar voor een deel haalbaar. Twee factoren zijn daarop van invloed. Ten eerste ontwikkelt de inhoudelijke vakkennis van de organisatieprofessional zich op sommige terreinen snel en op andere wat langzamer; de inhoudelijke deskundigheid op veel gebieden is dus voortdurend in beweging. Ten tweede variëren de posities en rollen van waaruit de organisatieprofessional zijn/haar kennis en kunde met het functioneren van organisaties verbindt voortdurend. Adviseurs, interim-managers, opleiders en trainers, projectmanagers en coaches leveren een bijdrage die getuigt van organisatiedeskundigheid, maar elk vanuit een positie met specifieke verantwoordelijkheden en competenties. 
 
Kortom, de ontwikkelingen kenmerken zich door allerlei vormen van inhoudelijke specialisatie en variatie in rollen. Het komt ook steeds vaker voor dat organisatiedeskundigen van rol wisselen. Dit leidt ertoe dat het ‘vastleggen’ per definitie van tijdelijke aard is. De kern van de BoKS mag misschien redelijk vaststaan, maar vereist wel degelijk onderhoud en bijstelling.

Ter ondersteuning van het streven van de Ooa om via certificering de professionalisering en daarmee de kwaliteitsborging te bevorderen, biedt de Ooa nog twee certificeringprogramma’s aan: ATP en ACP.

ATP (Accredited Training Practice) is erop gericht opleidingen te certificeren, waarbij afstudeerders rechtstreeks toegang hebben tot de registratie als CMC-lid. ACP (Accredited Consulting Practice) is een programma dat de professionaliseringsactiviteiten van adviesbureaus toetst. Dit kan leiden tot een directe of versnelde toegang tot het CMC-schap. 
 
Als sluitstuk van de BoKS is de gedragscode opgenomen. Ieder lid van de Orde is in zijn adviespraktijk gebonden aan deze code. Een grondige kennis daarvan is noodzakelijk voor de beroepsuitoefening. 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit kennis te nemen van deze BoKS en – om de dynamiek erin te houden – te reageren, wellicht met suggesties voor toekomstig onderhoud en bijstelling.

Klik hier om de BoKS te downloaden

Boks 4.0

In onze Body of Knowledge and Skills (BoKS) worden de kenmerken en elementen van het adviesproces en de adviespraktijk beschreven.

Lees meer >>

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>