Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Community of Practice Sociale Innovatie (CoP-SI)

Dit netwerk is een actie- en leerplek voor iedereen die zich bezighoudt met de vraag ‘Hoe kan je sociale innovatie
organiseren?’

Activiteiten van (de deelnemers van) het netwerk zijn:

  • initiatieven nemen voor activiteiten met mensen van binnen en buiten het netwerk.
    Denk aan advies-, ontwikkel-, en studieprojecten, innovatiecafés en werkconferenties;
  • de verbindende functie van de CoP-SI ondersteunen mett de virtuele portal www.cop-si.nl.
    Op deze portal vindt u een overzicht van de activiteiten, ervaringen, inzichten en artikelen van het netwerk;
  • uitwisseling van ervaringen en ideeën over innovatie en de organisatorische kanten daarvan in bijvoorbeeld          innovatiecafés;
  • geregeld verzorgen van een nieuwsbrief om geïnteresseerden van de activiteiten op de hoogte te houden.

Het netwerk is een voortzetting van het netwerk Innovatie Organiseren en een onderdeel van het Knooppunt Innovatie. Daarmee staat het met een been binnen de Ooa en met het andere erbuiten, omdat wij geloven dat innovatie juist ontstaat uit nieuwe verbindingen tussen mensen en ideeën.

Bent u geïnteresseerd in sociale innovatie dan is het CoP-SI dé place to be.

Zowel als u met uw eigen idee met gelijkgestemden aan de slag wilt, of wanneer u zich als belangstellende af en toe wilt laten informeren over de stand van zaken.

Informatie over Sociale Innovatie kunt u verder vinden op:

www.knooppuntinnovatie.nl : de voorloper van dit Netwerk

www.innovatieforganiseren.nl : met tal van wetenswaardige artikelen

www.socialeinnovatie.com : de Eifel-site, een SI-initiator van het eerste uur.

De activiteiten van de CoP-SI worden gecoördineerd door Jan Tops (www.bdnd.nl).
Bent u geïnteresseerd in dit netwerk neem dan contact op met Jan Tops.

Wetenschappelijke Raad

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn van dien aard dat het bestuur dit niet alleen kan overzien. Daarom heeft het bestuur besloten een klankbord in te richten dat de naam Wetenschappelijke Raad heeft meegekregen. 

Lees meer >>

Netwerken

Binnen de Ooa zijn diverse zelfstandig opererende netwerken actief.  Indien u belangstelling heeft voor deelname verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende netwerkcoördinator(s).

Lees meer >>

Besloten ledensite

Bent u lid van de orde? Dan heeft u met uw inloggegevens onder andere toegang tot een uitgebreide ledendatabase. U kunt contactleggen met collega’s en u heeft inzage in specifieke informatie en toegang tot vergaderstukken. 

Lees meer >>