Elk einde heeft een begin

11 januari 2021
Theo Hermsen
Theo Hermsen
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

Nu denk je misschien dat ik het ga hebben over de jaarwisseling. Dat had gekund. Of over de twee leukste momenten in het leven van een organisatieadviseur, namelijk: te horen krijgen dat je een klus mag doen en het moment dat je deze weer hebt afgerond ;-). Had ook gekund. Maar waar ik in dit geval over wil hebben, is dat er een einde komt aan onze 18-jarige samenwerking als Ooa met MOS.

Toen ik in november 2012 startte als bestuurslid voor de Ooa op de kwaliteitszetel Young OOA, was Raimond Fifis onze verenigingsmanager. De eerste vergadering was in Nijkerk op het kantoor van MOS. Ik merkte al snel dat Raimond een onmisbare schakel was voor het bestuur. Immers alle bestuursleden deden dit vrijwillig. En een kenmerk van vrijwilligerswerk is dat wanneer je werk of je familie roept, dit een goede reden is om iets dat voor deze bijbaan nodig is later te doen of maar gewoon af te zeggen. En dan ben je blij dat er iemand als Raimond is. Hij hield het overzicht. Zorgde dat we tempo bleven houden en ontzorgde het bestuur. Na Raimond, kregen we Caroline, daarna Arjan en toen Jannemarie. Allemaal stuk voor stuk steunpilaren vanuit MOS.

Tegelijk is het belangrijk te melden dat we in de afgelopen periode als bestuur en als Orde een innovatiereis hebben doorgemaakt. Centraal stond de vraag: hoe ziet onze beroepsvereniging van de toekomst eruit? Eén van de uitkomsten van deze reis is dat wanneer we aansluiting willen maken met de organisatieadviseurs van de toekomst, we minder normstellend moeten worden en ons meer moeten ontwikkelen tot een ‘platform’ voor uitwisseling van kennis en ervaring. Persona’s waar we ons op willen richten zijn de ‘proactieve startende ondernemer’ en de ‘gerichte professionele netwerker’, met een ondersteunende rol voor de meer ervaren adviseurs als ambassadeurs van de kwaliteit van het vak.

Concreet betekent dit dat we onze grote, beeldbepalende events in de voorhoede (Ernst Hijmanslezing , Dag van de Adviseur etc.) gaan aanvullen met meer kleinschalige initiatieven. Er komen zogenoemde ‘pods’: (kleine) dynamische groepen van leden met een gezamenlijk doel of interessegebied die elkaar weten te vinden via een online platform. Eens in de zoveel tijd delen de Pods de uitkomsten van hun zoektocht met leden van de Ooa en onze vakgenoten via een artikel, podcast of een workshop tijdens één van onze events. Meer maatwerk, meer diepgang en beter aansluitend bij jouw persoonlijke behoefte. Wil je meer lezen? Klik hier.

Bij het doorvoeren van deze innovaties hebben we ook een behoefte vastgesteld aan vernieuwende vormen van ondersteuning. We hebben in dat licht als bestuur besloten om afscheid te nemen van MOS. Dat was een moeilijke beslissing. Juist door de lange en prettige samenwerkingsrelatie die we met MOS hebben. Maar het is soms ook goed om een andere weg in te slaan. De werkzaamheden zullen per 1 april worden overgenomen door een ander bureau: Tetske fikst ‘t. We proberen deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarbij we hopen dat jullie als leden zo min mogelijk merken van deze overgang. Wel vragen we alvast jullie begrip als dat soms mogelijk toch niet het geval is.

Ik wil vanaf deze plek namens het bestuur van de Orde MOS en in het bijzonder Raimond, Caroline, Arjan en Jannemarie als opeenvolgende verenigingsmanagers enorm bedanken voor de samenwerking. We hebben samen vele prachtige events neergezet en jullie hebben achter de schermen enorm veel werk verzet. Zonder jullie waren wij nergens. Dank je wel!  Maar zoals dat nu eenmaal gaat: aan elk begin komt een einde. En elk einde staat ook weer voor een nieuw begin.