Eindelijk duidelijkheid over CMC. Hoe nu verder?

5 december 2019
Mark van Twist
Mark van Twist
Bekijk profiel

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 november jl. is het reglement persoonscertificering en de daarbij behorende overgangsregeling vastgesteld. Hierdoor is er nu eindelijk weer duidelijkheid over de regels die gelden voor verkrijging van het CMC-certificaat en voor de verlenging daarvan.

Dat was hard nodig ook, want ondertussen was er helaas een onheldere en onzuivere situatie ontstaan waarin Ooa-leden al werden gevraagd om zich te certificeren of te hercertificeren op basis van een nieuwe regeling die feitelijk nog in ontwikkeling was en formeel geen status had.

Dat is natuurlijk niet een situatie waar je als voorzitter van de vereniging blij mee bent of die je wilt laten voortduren. Vandaar ook dat in de afgelopen maanden door het bestuur van de Orde heel hard gewerkt is om dit taaie en lastige dossier op orde te krijgen. 

De reden dat er écht een nieuw CMC-reglement moest komen mag voor iedereen duidelijk zijn: we willen als Orde niet het verwijt krijgen dat in ons vakgebied ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Het is gewoon niet goed als de Ooa zelf zowel de eisen voor de CMC-titel stelt als de toetsing uitvoert of iemand daaraan wel of niet voldoet. Dat laatste dient te gebeuren door een onafhankelijke certificerende instelling. Zo’n scheiding van machten is onontkoombaar.

Het gaat hier immers niet alleen om een (overigens volkomen terechte!) eis die onze internationale beroepsorganisatie ICMCI stelt, maar volgt ook uit de ISO17024 norm, waaraan we vanuit het bestuur als schemabeheerder voor CMC graag willen voldoen. En belangrijker nog: dat de toekenning van de CMC-titel wordt geprofessionaliseerd door een heldere en herkenbaar eigenstandige rol voor een certificerende instelling en dat de achterliggende regelingen toekomstbestendig worden gemaakt, komt uiteindelijk het aanzien van ons vak in de markt ten goede.

Maar daarmee is zeker niet alles gezegd. Het luistert nauw hoe de nieuwe regeling precies neerslaat op papier. Kijk je daar goed naar dan komen soms achter schijnbaar pietluttige details stevige meningsverschillen en indringende belangenafwegingen vandaan: wie is opsteller en wie is eigenaar van de regeling, welk logo moet daarin herkenbaar zijn als markering daarvan, wie voert het CMC-register en wie is eigenaar daarvan en ook belangrijk: wie bewaakt de gelijkgerichtheid in belangen van het Orde-lid en de CMC-er?

Ik zal u verdere details besparen, maar neemt u van mij aan dat er stevig is doorgesproken over het reglement persoonscertificering zoals dat nu is vastgesteld op de ALV. Daarmee wil ik overigens zeker niet zeggen dat we het eindpunt hebben bereikt, eerder een mooi vertrekpunt om samen met het College van Belanghebbenden en de andere leden van de Orde ook komende tijd te blijven werken aan een toekomstbestendige invulling – die zo aantrekkelijk is en die zoveel aanzien geeft dat er nog veel meer andere en nieuwe mensen te verleiden zijn om de CMC- titel te verwerven en te voeren.

Zover zijn we nu alleen nog niet. Op weg naar 1 januari is voor de huidige Orde-leden en CMC-ers vooral belangrijk te weten wat ze nu moeten doen om deze prachtige titel met overzienbare inspanning en minimale ergernis voor elkaar te krijgen.

Ook daarover is eindelijk meer duidelijkheid te verschaffen vanuit het bestuur, nu het reglement persoonscertificering en de overgangsregeling door de ALV zijn vast gesteld. Uitgangspunt is dat u volgend jaar gewoon een CMC-certificaat van onze certificerende instelling ontvangt volgens het nieuwe reglement persoonscertificering met een looptijd die gelijk is aan uw huidige certificaat. Tenminste als u bij bent met uw PE-registratie op 1 januari volgend jaar.

Zorg er dus eerst en vooral voor dat uw registratie in het huidige systeem (PE-online) volgend jaar helemaal bij is! Dat scheelt u een hoop gedoe en ons ook.

Wat moet u hiervoor doen?:

Voor hercertificeren:
Is uw certificaat niet langer terug dan per 1-1-2015 verlopen, dan is het mogelijk om met terugwerkende kracht te hercertificeren.

  1. Ga een certificatieovereenkomst aan met onze certificatie instelling CRP. Hiermee geeft u Ooa toestemming om uw CMC informatie over te dragen aan CRP. Dat kan met de volgende link: www.cerp.nl/cmc-via-crp
  2. Vraag een uittreksel BRP aan bij uw gemeente. Zorg dat hier de naam op staat zoals u wenst, deze naam komt op het certificaat en in het register.
  3. Plaats het uittreksel BRP in PE-online.
  4. Vul uw dossier in PE-online aan met alle uitgevoerde PE activiteiten
  5. Dien het dossier in PE-online aan ter beoordeling.

CRP zal uw dossier beoordelen en een certificaat verstrekken op basis van de overgangsregeling.

Voor de eerste keer certificeren:

  1. Ga een certificatieovereenkomst aan met onze certificatie instelling CRP. Dat kan met de volgende link: www.cerp.nl/cmc-via-crp
  2. Daarna krijgt u van CRP bericht over de te nemen vervolgstappen.

Voor (her) certificeren via een ACP bureau:

  1. Ga een certificatieovereenkomst aan met onze certificatie instelling CRP. Dat kan met de volgende link: www.cerp.nl/cmc-via-crp
  2. Daarna krijgt u van CRP bericht over de te nemen vervolgstappen.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkeling van een toekomstigbestendige regeling.

Mocht u onverhoopt tegen problemen of knelpunten aanlopen bij bovenstaand proces, laat het dan gerust weten aan het secretariaat van de orde: Jacoline van Dorp, e-mail: secretariaat@ooa.nl  / tel.: 033 - 247 34 42. 

Wij lossen het samen met u op!