CMC: Bloed, zweet en … de bezem erdoor!

7 november 2019
Theo Hermsen
Theo Hermsen
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

De kraan lekt bij de loodgieter. De tuinman verwaarloost zijn tuin. Tja en wij dan, zijn wij zoveel beter? Nou nee... Buiten het zichtveld van de meeste leden, hebben we als bestuur de afgelopen maanden hard gewerkt om het proces van CMC verder te professionaliseren. Want na jaren van achterstallig onderhoud, vage afspraken en weinig transparantie, werd het tijd om onze basis weer op orde te brengen.

Dat was hard nodig, omdat we vanuit de internationale orde (ICMCI) de CMC-regeling in overeenstemming moesten brengen met de ISO 17024 norm en de toetsing op afstand dienden te plaatsen. Niet de Orde, maar een onafhankelijke certificerende instelling moet gaan bepalen of iemand wel of niet CMC is. Ook was het van belang dat een onafhankelijk College van Belanghebbenden werd ingesteld dat het bestuur adviseert over CMC.

ACP, ATP en ook CMC: het zijn belangrijke onderdelen voor onze beroepsvereniging. Dat merkte je de afgelopen jaren vooral als het niet liep. Dan kregen we van leden de vraag of het allemaal niet wat simpeler en transparanter kon. En terecht! Want als je als Orde de certificering niet op orde hebt, treft dat ook het aanzien van ons vak in de markt.

Werk aan de winkel dus. Het bestaande bouwwerk was gammel en had last van achterstallig onderhoud. We hebben als bestuur collectief hard gewerkt om dit goed op orde te krijgen. Artikelen en ISO certificering uitpluizen, scherpe discussies met de certificerende instelling, statuten aanscherpen, internationale verplichtingen bekijken en vertalen naar onze situatie. Ook is er tijd besteed om de risico’s voor de vereniging goed in kaart brengen in termen van opbrengsten en kosten. En dat niet alleen financieel, maar ook professioneel, zoals de waarde van het CMC certificaat. Al met al een flinke kluif.

Waar dat toe heeft geleid? We hebben nu voor het eerst een concept CMC reglement waarin precies staat wat we van een CMC’er en aspirant CMC verwachten (transparantie!). We hebben de contracten met de certificerende instelling (CRP) opnieuw ingericht (scheiding der machten) met de Ooa als duidelijke regievoerder en schemabeheerder. Er is een concept CMC-overgangsregeling opgesteld, die de overgang van de oude naar de nieuwe situatie soepel moet regelen. We hebben als bestuur een notitie gemaakt waarin we aan alle leden van de OOA precies en eerlijk toelichten wat er volgens ons nodig is en waaróm dat dan eigenlijk nodig is. Juist om hier binnen de vereniging met elkaar een goed gesprek over te kunnen voeren.

Nachtelijke e-mails, redigeerwerk in het weekend en urenlange afstemming binnen het bestuur. En dat allemaal naast ons bestaande werk (en privé natuurlijk), dat ook gewoon blijft doorgaan. Liefde werk, oud papier. Bloed, zweet en tranen. Geef het een naam.

Maar het levert hopelijk ook wat op: dat we als vereniging nu onze certificering hebben staan en dat we per 1 januari 2020 eindelijk helderheid hebben voor CMC’ers en voor leden die CMC willen worden.

Dit is wat ons betreft echter niet het einde, maar juist het begin. Met als eerstvolgende stap de ALV op dinsdag 26 november in Den Haag, waar we hopelijk met veel leden het goede gesprek aan kunnen gaan op basis van deugdelijk voorbereide stukken. Kom je ook?