‘Stand still and listen’ - de waarde van observeren en waarnemen

31 januari 2019
Theo Hermsen
Theo Hermsen
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

Afgelopen week was ik met een groep van 30 studenten van Hogeschool Rotterdam in Nijmegen voor de Master Management en Innovatie. Het was de eerste bijeenkomst in een reeks van zes over het thema meesterschap. Het was een heel divers gezelschap. Van managers tot docenten en van beleidsmedewerkers tot  adviseurs. Ook kwamen zij uit hele verschillende branches: het gevangeniswezen, het onderwijs, de installatietechniek en het ministerie.

Het doel van deze eerste bijeenkomst was om, samen met mijn collega’s Sven en Mirjam, kennis met de groep te maken, de eindtermen te bespreken en er vervolgens ‘gelijk in’ te gaan. Om dat ‘gelijk erin’ mogelijk te maken, startten we met een spionage-oefening in de hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). In trio’s werd iedereen de school in gestuurd om te observeren wat er daar gebeurde. De ervaringen moesten via de groepsapp worden gedeeld.

Bij terugkomst vond een prachtig gesprek plaats over wat ze gezien, gevoeld en waargenomen hadden. ‘Wij durfden niet binnen te stappen bij het College van Bestuur’. ‘Wij wel’. ‘Waarom dan niet?’ ‘Tja, die zitten toch niet op ons te wachten?’ ‘Zij zitten toch boven’. 

Vervolgens ging het gesprek over de wijze van observeren en waarnemen. Hoe neem je waar? Doe je dat via gesprekken? Of sta je ook stil en observeer je wat je ziet gebeuren? Gebruik je alleen je hoofd om waar te nemen en wat heb je gevoeld? En waarop baseer je je waarnemingen? Is het een observatie of een interpretatie? En hoezeer zijn onze eigen geschiedenis en brillen van invloed op onze waarneming?

Ik reed terug naar huis en realiseerde me wat een mooi vak wij hebben. Hoe we met zo’n gevarieerde groep zo’n rijke analyse kunnen maken van een organisatie. En specifiek wat de waarde is van onbevangen observeren en waarnemen. Over het uitstellen van je oordeel, het omgaan met je eigen percepties en loskomen van onze eigen patronen. 

‘Stand still and listen!’, is wat kleine indiaantjes leren te doen als ze de weg kwijt zijn in het bos. Niet als een kip zonder kop de weg gaan zoeken; maar stil staan en luisteren.

Theo Hermsen
Vicevoorzitter