Wetenschappelijke Raad: Op bezoek bij het clubhuis van Kennisland

9 december 2018
Jitze Vellenga
Jitze Vellenga
Bekijk profiel

De Wetenschappelijke Raad van de Ooa bezoekt verschillende (onderwijs)instellingen en organisaties met als doel een beter beeld te krijgen welke ontwikkelingen er in ons vakgebied plaatsvinden en waar mogelijk een brug kan worden geslagen tussen theorie en de adviespraktijk. In dit kader bracht de raad op donderdag 29 november een bezoek aan het Spring House in Amsterdam: een inspirerende plek voor vernieuwers en thuisbasis van adviesbureau Kennisland (KL) van Kimon Moerbeek. Kimon is sinds 2017 lid van de Wetenschappelijke Raad.

KL zet zich sinds de oprichting in 1999 in voor een slimmere samenleving. Zij mobiliseert hiertoe innovatieve krachten in de samenleving en ondersteunt duurzame vernieuwing. Tot voor kort gebeurde dit nog vanuit een statig kantoor aan de Keizersgracht, maar deze locatie sloot onvoldoende aan op het gedachtengoed van KL. Samen met een aantal andere partijen hebben zij daarom het Spring House opgericht: een inspirerend gebouw met een glazen dak en gelegen tussen Amsterdam CS, het Muziekgebouw en het IJ.

Het Spring House

Clubmanager Willempje Vrins vertelt ons over de wijze waarop het Spring House haar leden selecteert en wat zij doet om de samenwerking en de synergie tussen de leden te vergroten. Het Spring House is in de eerste plaats een ledenclub voor innovatie en leden die samen de ambitie van een meer sociale en duurzame maatschappij delen. Indien je organisatie zich hierin herkent ben je van harte welkom om over een lidmaatschap in gesprek te gaan. Aan leden heeft het Spring House overigens geen gebrek. Het aantal leden gaat richting de 200 met als gevolg dat met slim beleid onderzocht moet worden hoe de beschikbare ruimte in het Spring House optimaal benut kan worden.

Met een eigen restaurant, een salon, een huiskamer en zo weinig mogelijk muren is het Spring House van nature een werkplek die stimuleert tot samenwerking. Willempje probeert samenwerking verder te stimuleren door het organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Zo start een week in het Spring House standaard samen met een bijdrage van een van de leden.

De leden van het Spring House

Leden van het Spring House zijn onder andere Bas Raijmakers van STBY en An Kramer van Nomadisch Veranderen. Zij vertellen over hun manier van werken binnen het Spring House. Wat direct opvalt is dat beiden een geheel eigen invalshoek op de de adviespraktijk hanteren.

Bas Raijmakers, creative director van STBY en een van de eerste leden, vertelt over enkele projecten van STBY. Centraal staat dat met behulp van designers complexe vraagstukken zoals klimaatverandering worden aangepakt (Design Research for Service Innovation). Hoe komen we bijvoorbeeld van het wegwerpplastic af of hoe lossen we het vraagstuk van de fietsen rond Amsterdam CS op? In dergelijke projecten wordt vaak samengewerkt met andere leden van het spring House.

Om tot verandering te komen gebruikt An Kramer een geheel andere benadering. In de visie van An helpen kunstzinnige en creatieve werkvormen om op andere inzichten en handelings-strategieën te komen. Tijdens ons bezoek liet An ons de proef op de som nemen door met een spel na te denken over ethische vragen waar je als adviseur tegenaan loopt. En inderdaad, zo'n creatieve werkvorm zet je aan tot een andere manier van denken.

Kennisland

Kimon Moerbeek geeft samen met zijn compagnon vanuit het Spring House leiding aan het team van KL. Hij werkt hier aan nieuwe ideeën, programma’s en samenwerkingen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing en wil daarbij vooral het vermogen van mensen om hun eigen omgeving te verbeteren aanspreken. In het bijzonder in het onderwijs, maar ook daarbuiten. Met zijn initiatief Onderwijs Pioniers stond hij bijvoorbeeld mede aan de wieg van het LerarenOntwikkelFonds, een landelijk programma om leraren te motiveren en te ondersteunen om zelf de leiding te nemen over vernieuwing van het onderwijs. Hiernaast ontwikkelde Kimon verschillende programma’s voor leraren, schoolleiders en onderwijsorganisaties.

Tekenend voor de leden van het Spring House is misschien wel dat het eerder ‘activisten’ dan ‘adviseurs’ zijn. Het zijn gedreven professionals die het vak van adviseur inzetten als middel om hun idealen te bereiken. Voor Kimon is de praktijk hierdoor soms een heus dilemma waarin hij zijn activistische houding om vernieuwing te forceren probeert te verenigingen met de waarden, verwachtingen en verplichtingen die bij het adviesvak horen