Lulkoekbingo

16 februari 2014
Ton de Korte
Ton de Korte
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

December vorig jaar vond het Groot Dictee der Nederlandse Taal weer plaats. De tekst, opgesteld door Kees van Kooten, werd bestempeld als een ‘sadistisch taalexperiment’.

Ik wist niet dat onze taal zo rijk was. Prachtige woorden als ‘anastrofe’, ‘postale verbiage’, ‘zeugmata’, ‘polysyndeton’,  ‘anakoloet’  en ‘Babels imbroglio’ kon ik aan mijn woordenschat toevoegen. Uitdrukkingen als ‘thesaurus’, ‘bêtises’, ‘megafonetisch neologisme’ en ‘przewalskipaardenmiddel’ behoorden reeds tot mijn Nederlandse repertoire.

Taal is een belangrijk wapen voor adviseurs. Maar taal is eveneens een grote valkuil. Overdreven adviseursjargon lag in de jaren ‘90 van de vorige eeuw ten grondslag aan de befaamde lulkoekbingo.

Overmatig gebruik van termen als ‘bottom line’, ‘benchmark’, ‘klantgericht’, ‘synergie’, ‘toegevoegde waarde’ en ‘best practice’ maakte presenterende adviseurs tot de risee van het lulkoekbingo spelende gehoor. Briljante analyses en conclusies gingen genadeloos ‘down the drain’ als de adviseur teveel jargon gebruikte en tijdens zijn of haar presentatie verrast werd door een ‘LULKOEK!’ roepende luisteraar. Ook de regelmatige introductie door adviseurs van nieuwe toverwoorden als ‘duurzaamheid’, ‘innovatie’, ‘social media’ en ‘big data’ vonden snel hun weg naar nieuwe versies van de lulkoekbingo. Het steeds beter getrainde publiek en de wijde verspreiding van de lulkoekbingofomulieren maakten publieke optredens van adviseurs tot een hachelijke onderneming.

Ik raad adviseurs dan ook van harte aan om elk jaar wat leuke woorden uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal aan hun woordenschat toe te voegen. Het voorkomt dat je beschuldigd wordt van een overmatig gebruik van Engelse termen en bewijst dat je in staat bent je luisteraars in correct Nederlands toe te spreken. En het geeft een grotere kans de strijd met de geoefende lulkoekbingospelers te winnen.

(NB: de originele lulkoekbingo is bij het secretariaat van de Ooa op te vragen).