Het subsidiefeest

16 april 2014
Ton de Korte
Ton de Korte
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

Een belangrijke bron van opdrachten voor adviseurs zijn subsidieregelingen vanuit diverse ministeries. Zo zijn op dit moment de sectorplannen van minister Asscher ‘hot’. Hij heeft € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor sectorplannen die zich richten op o.a. bevordering van de werkgelegenheid, mobiliteit, van werk-naar-werk-trajecten, duurzame inzetbaarheid etc. etc. De sectororganisaties zelf moeten ook € 600 miljoen op tafel leggen. Samen € 1,2 miljard, waarvan een aanzienlijk deel besteed zal worden aan adviseurs die plannen voorbereiden en uitvoeren, en natuurlijk aan de accountants die moeten zorgen voor controle en verantwoording.

Een eerder subsidiefeestje vormden de ESF-E subsidieregelingen voor sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid in de periode 2009 -2013. Daar ging een slordige € 200 miljoen in om.

Hierbij doet zich een akelige paradox voor.

Wil het ministerie (in dit geval SZW) toezien op een goede besteding van de middelen, dan is uitgebreide controle en verantwoording noodzakelijk. Hier gaat zo’n 25 – 30 % van de ontvangen subsidies in zitten. Het wordt een feestje voor de accountants.

Kiest het ministerie voor een ‘simpele en laagdrempelige regeling’, zoals in 2011/2012 met de voucherregeling voor extern advies inzake sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid, dan kan iedereen met een BTW nummer die drie referenties weet te verzamelen zich adviseur noemen, opdrachtgevers zoeken en met subsidie aan de slag (aan de haal) gaan. De verleiding om met vouchers van € 18.000,- op zak zoveel mogelijk klanten te zoeken is ook wel erg groot (ca. 4500 toegewezen projecten). Er is me wat aangerommeld.

Een pleidooi om in deze projecten alleen met gekwalificeerde adviseurs in zee te gaan (bv. CMC, lid van de OoA, of werkzaam bij de ROA) heeft het niet gehaald onder verwijzing naar mededingingsvraagstukken.

De volgende subsidiefeestjes zijn al weer in de maak. De koek moet weer verdeeld worden tussen de accountants of het niet te controleren werk van vaak niet gekwalificeerde adviseurs.

Als de keuze weer valt op een soort voucherregeling, ook voor niet gekwalificeerde adviseurs, zouden leden van de OoA of ROA het gebruik van deze regelingen onder luid protest moeten boycotten. Pas dan worden we serieus genomen.