Glazen huis en Serious Consultancy

16 januari 2015
Ton de Korte
Ton de Korte
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

Woensdag voor Kerstmis mocht ik als ambassadeur van Serious Ambtenaar mee naar het Glazen Huis van Serious Request. Dat stond dit jaar in Haarlem. Ik was nog nooit bij het Glazen Huis geweest en keek mijn ogen uit. In het Glazen Huis zaten drie brievenbussen. Voor elke brievenbus stonden honderden mensen, onder wie heel veel kinderen, in de rij om munten en biljetten in de gleuven te stoppen. Het riep bij mij het beeld op van omgekeerde pinautomaten. Tussen deze drie rijen was plaats voor groepjes mensen die speciale acties hadden opgezet en grotere cheques kwamen aanbieden. Die hadden een tijdslot toegewezen gekregen en mochten rekenen op media aandacht.

Wij kwamen de cheque van Serious Ambtenaar brengen, ruim € 750.000,-! De actie was een groot succes geworden, de opbrengst had alle verwachtingen overtroffen. Het geld is gestort, nu moet het werk nog gedaan worden. Er zijn 151 opdrachten binnengehaald die in maart worden uitgevoerd, er hebben zich al 1000 vrijwilligers aangemeld en zo'n 100 procesbegeleiders. Maar er zijn er nog meer nodig! Daarom een laatste oproep aan de leden van de Ooa: je kan je nog aanmelden als vrijwilliger of, als je echt een professionele bijdrage wil leveren en een leerzame ervaring wil opdoen, als procesbegeleider om een team te begeleiden.

De Ooa heeft zelf ook een donatie gedaan aan Serious Request en een opdracht verstrekt. Vrijwilligers gaan aan de slag om voor de Ooa uit te zoeken welke trends of maatschappelijke ontwikkelingen de komende 3-5 jaar voor ons werk en voor ons vak van belang zijn. Daar horen jullie straks meer over.