Nederland kantelt

16 maart 2015
Ton de Korte
Ton de Korte
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

Volgens hoogleraar Jan Rotmans (duurzame transities, EUR) leven we in een verandering van tijdperk. ‘Een zeldzame periode waarin de samenleving en de economie ingrijpend en onomkeerbaar veranderen’ (FD, 22/11/2014). Rotmans noemt in dit artikel een aantal kantelingen: van een centralistische, top-down aangestuurde maatschappij naar een decentrale bottom-up samenleving; het vervangen van bureaucratische waarden als efficiency, rendement, kosten en baten door nieuwe waarden als kwaliteit, vertrouwen, vrijheid en ruimte, en de ontwikkeling naar een mondiale economie die echter wel gebaseerd is op kleinschaligheid en wordt gedreven door disruptieve technologische doorbraken.

Voorwaar een spannend vooruitzicht! Zeker voor organisatieprofessionals, of zij zich nu met beleid, organisatie-inrichting of het functioneren van (groepen) mensen bezighouden. Een belangrijke taak voor organisatieprofessionals is immers het ‘duiden van de toekomst’ en organisaties en mensen te prepareren voor toekomstige uitdagingen.

Wat gaan deze ‘kantelingen’ voor onze beroepsuitoefening betekenen? De Ooa heeft in het verleden toekomstgerichte jaarthema’s gekozen, onder andere: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, Sociale Innovatie. Welke thema’s moeten wij de komende jaren agenderen? Welke (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen hebben straks grote invloed op onze vakuitoefening?

De OoA gaat op zoek naar de toekomst en doet dat langs drie sporen.  De OoA heeft een opdracht uitgezet aan een groep adviseurs die in het kader van Serious Ambtenaar met deze vraag aan de slag gaan. De eerste resultaten worden vrijdag 27 maart gepresenteerd (als je daar bij wilt zijn, neem even contact op met het secretariaat van de Ooa). 

De uitkomsten van deze opdracht willen we in een enquete onder de leden van de OoA uitzetten. Tot slot willen we dezelfde vraag voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad van de OoA.

U hoort van ons!