De complimentengolf

16 november 2015
Ton de Korte
Ton de Korte
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

16 tot 20 november is de week van de werkstress, een initiatief van het Ministerie van SZW. Het maakt onderdeel  uit van het meerjarenprogramma werkstress waar mijn organisatie (het CAOP) campagnepartner van is.

De keerzijde van werkstress is werkplezier, en het is natuurlijk veel leuker om werkplezier onder de aandacht te brengen dan werkstress. Plezier in het werk is een van de belangrijkste hulpbronnen om stress op het werk te voorkomen. Een andere belangrijke hulpbron is de steun van collega’s of van je leidinggevende. Dit belang neemt toe naarmate taakeisen en werkdruk hoger worden. Aandacht, complimenten en waardering spelen eveneens een belangrijke rol in het voorkomen van werkstress. Mijn collega’s hebben dat goed begrepen en hebben in het kader van de week van de werkstress juist het accent op werkplezier gelegd. Dat heeft geleid tot een aantal ‘complimentenkaarten’ die je aan collega’s of aan anderen kan sturen.

Aandacht voor werkstress en werkplezier moet natuurlijk niet beperkt blijven tot een week in het jaar, maar het is een mooi moment om er weer eens extra bij stil te staan. We hopen zo een complimentengolf op gang te brengen. Complimenten geven is trouwens zeker net zo leuk als complimenten ontvangen. Nu werken veel leden van de Ooa als zelfstandige, of wellicht in een organisatie die niet zo complimenteus is, en missen daarom de belangrijke hulpbron van collega’s of leidinggevende. Daarom maak ik van deze blog graag gebruik om alle leden van de Ooa een compliment te maken. En, je mag het gerust doorgeven!