Na het subsidiefeest: de kater

16 januari 2016
Ton de Korte
Ton de Korte
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

2282 projectdossiers over adviesprojecten die met ESF-subsidie zijn uitgevoerd moet de minister van SZW openbaar maken naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in een WOB-procedure (Uitspraak 201410651/1/A3). Het betreft adviesopdrachten over duurzame inzetbaarheid die in 2012 ESF-4 subsidie hebben ontvangen.

Al eerder heb ik me op deze plaats (nieuwsbrief OoA april 2014) uitgesproken over de perverse paradox bij deze subsidieregelingen. Ik citeer mezelf: ‘Wil het ministerie (in dit geval SZW) toezien op een goede besteding van de middelen, dan is uitgebreide controle en verantwoording noodzakelijk. Hier gaat zo’n 25 – 30 % van de ontvangen subsidies  in zitten. Het wordt een feestje voor de accountants.

Kiest het ministerie voor een ‘simpele en laagdrempelige regeling’, zoals in 2011/2012 met de voucherregeling voor extern advies inzake sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid, dan kan iedereen met een BTW nummer die drie referenties weet te verzamelen zich adviseur noemen, opdrachtgevers zoeken en met subsidie aan de slag (aan de haal) gaan. De verleiding om met vouchers van € 18.000,- op zak zoveel mogelijk klanten te zoeken is ook wel erg groot (ca. 4500 toegewezen projecten). Er is me wat aangerommeld’.

Het werd dus een feestje voor de adviseurs, en niet voor de accountants. Onbekende adviseurs en onbetekenende adviesbureaus haalden ieder voor zich tientallen projecten binnen. Maar helaas. Iemand heeft twijfels gekregen over de juiste besteding van deze overheidsgelden en via de WOB de projectdossiers opgevraagd. Na twee jaar procederen heeft hij van de Raad van State nagenoeg volledig gelijk gekregen. 

De minister van SZW heeft de betrokken adviseurs en adviesbureaus gevraagd de benodigde projectdossiers aan te leveren. Deze moeten wel ontdaan worden van privacy gevoelige informatie en klantgevoelige informatie. Dat is heel veel werk. Helaas zijn adviseurs soms niet meer werkzaam en moet de informatie door het adviesbureau bij klanten worden opgehaald. Die zijn ‘not-amused’ en bang dat bedrijfsinformatie op straat komt te liggen. Leg het je klant maar eens uit.

Het volgende subsidiefeestje is al weer in de maak. In het kader van dezelfde subsidieregeling is voor 2016 € 34 miljoen toegewezen aan 3400 projecten. 

Ik vermoed dat de koek dit keer niet alleen moet worden verdeeld tussen de accountants en (vaak niet gekwalificeerde) adviseurs, maar ook met advocaten.