De Ooa: voor de leden en door de leden

16 juni 2017
Ton de Korte
Ton de Korte
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

De Ooa is een bloeiende vereniging, dat blijkt wel uit het feit dat er zoveel leden zijn die het leuk of leerzaam vinden om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de Orde. Vanuit een commissie, een werkgroep, als bestuurslid of ad hoc door het verzorgen van een workshop of een evenement.

Voor actieve en betrokken leden komen er een paar mooie, nieuwe rollen beschikbaar binnen de Orde. Dat heeft te maken met het opnieuw inrichten van de (her)certificeringsprocedures van CMC’ers. We willen de (her)certificering van CMC’ers aantrekkelijker en spannender maken. Meer ‘vonken’, minder ‘vinken’! Daarom zal vaker een assessment onderdeel worden van de (her)certificeringsprocedure. Voor deze assessments zoeken we assessoren. Je krijgt een korte opleiding en een bescheiden vergoeding per assessment.

CMC is een keurmerk, gebaseerd op normen en regels. Dit keurmerk wordt bewaakt door een College van Belanghebbenden (CvB). Dit CvB bestaat uit vertegenwoordigers van zelfstandige adviseurs, adviseurs die werkzaam zijn bij een bureau, interne adviseurs, opleidingen, directies van adviesbureaus en klanten. Het CvB wordt opnieuw ingericht: we zoeken leden voor dit College uit de hiervoor genoemde categorieën die ons keurmerk willen bewaken en aanpassen waar nodig.

De adviesbureaus die lid zijn van de ROA hebben afgesproken dat zij de komende jaren allemaal de ACP-status (Accredited Consulting Practice) en het CMC-firm-predicaat willen halen. Hiermee kunnen zij, op basis van de CMC-normen, hun eigen adviseurs als CMC’er certificeren. De Ooa zoekt een accountmanager die ROA-bureaus kan assisteren bij het behalen van het CMC-firm predicaat.

Mooie taken en rollen voor betrokken professionals!

Heb je vragen? Heb je belangstelling? Neem contact op met Cecile de Roos of Ton de Korte, bestuursleden, of met het secretariaat van de Ooa.