The end of an era and a new beginning?

16 mei 2018
Theo Hermsen
Theo Hermsen
Zelfstandig ondernemer
Bekijk profiel

De afgelopen ALV was een markeringspunt voor ons als bestuur. We namen daarin afscheid van Ton de Korte en Frank Hüsken en verwelkomen twee nieuwe leden: Raoul Schildmeijer en Anna Maria Donnina.

Met prachtige woorden van de voorzitter en een applaus van de aanwezige leden namen we afscheid van Ton de Korte als vicevoorzitter en Franks Hüsken als bestuurslid activiteiten. Ik heb de afgelopen jaren met plezier in een bestuur gezeten met Frank en Ton. De afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt in een collegiaal bestuur. Naast de formele bestuurs- en verenigingszaken was er ook altijd ruimte voor een goed gesprek en ruimte om persoonlijke gebeurtenissen met elkaar te delen. Waar Frank in ons bestuur de zaken flink op scherp kon zetten, daar had Ton de gave om als laatste spreker vaak het compromis te vinden. Frank en Ton, bedankt voor jullie inzet en voor de mooie tijd samen.

Op dezelfde ALV verwelkomden we twee nieuwe bestuursleden: Raoul Schildmeijer en Anna Maria Donnina. Raoul is werkzaam bij Leeuwendaal, een adviesbureau dat ook ACP gecertificeerd is. Anna Maria werkt als zelfstandig trainer, adviseur en interim manager. We hebben in onze zoektocht gezocht naar enerzijds een goede vertegenwoordiging van bureaus, zelfstandigen, interne adviseurs en organisatiekundigen. Anderzijds ook naar een mooie leeftijdsverdeling. We zijn daarom verheugd als bestuur dat Raoul en Anna Maria ons bestuur komen versterken. Welkom.