Ooa: middenin de samenleving

16 mei 2014
Jan Willem Kradolfer
Jan Willem Kradolfer
Bekijk profiel

De ALV van 23 april vond ik als voorzitter een groot genoegen. In de vroege ochtend, met een door Achmea prachtig verzorgde ontbijttafel, kwamen vele leden al bij elkaar voorafgaand aan het Lentecongres. Alle zaken die voor de vereniging belangrijk zijn passeerden de revue. Eén van de thema’s die we raakten was het aanstaand jubileum van onze vereniging. Volgend jaar bestaan we 75 jaar. De oudste beroepsvereniging in de wereld. Althans, voor zover het organisatieadviseurs en –deskundigen betreft. Het bestuur kreeg de (financiële) ruimte om de voorbereiding te starten om dat op gepaste wijze te vieren.

Bijzonder (voor mij) was dat die dag ook de IGK (Inspecteur Generaal der Krijgsmacht) de ‘open dag’ van de Koninklijke Landmacht ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van ons Leger hield. Die bijzonderheid lag er in besloten dat hij aan al het actief dienend reserve personeel had gevraagd om in het kader van de ‘open dag’ de samenleving zélf in te stappen. Letterlijk dus, en wel in uniform om zo de zichtbaarheid van het Leger en de verbinding met de samenleving vorm te geven. Ik vond het – als actief dienend reserve kapitein der Artillerie – een geweldige vondst. Vandaar dat ik bij de opening van de ALV - getooid met mijn baret – dit bijzonder feit memoreerde. Ik was verrast door de innovatieve benadering van het concept ‘open dag’, en deed er graag aan mee…

<p>Wat mij nu voor ogen staat is dat ook wij het als beroepsvereniging aan onszelf verplicht zijn te laten zien wat wij maatschappelijk betekenen. Vele van onze leden leveren een prachtige, zingevende en waarde(n)volle bijdrage aan de ‘public at large’. Onze betrokkenheid bij de samenleving blijkt door het leveren van toegevoegde waarde aan bedrijven, instellingen en (overheids)organisaties door vele van onze leden. Laten wij ons als Orde aangespoord weten volgend jaar in september op een prachtige en betekenisvolle wijze ons jubileum luister bij te zetten. Ik zie uit naar een mooi congres, met een relevant thema, en liefst met een internationale verbinding met de gelijktijdig te houden jaarlijkse ICMCI annual meeting en internationale CMC-bijeenkomst. Het zou geweldig zijn als wij als Nederlandse Orde bijdragen aan (internationale) innovatie, denkkracht en inspiratie voor het oplossen van maatschappelijk relevante vraagstukken