Consultancy vanuit verschillende perspectieven: a dazzling experience

16 oktober 2014
Jan Willem Kradolfer
Jan Willem Kradolfer
Bekijk profiel

Vorige maand was ik op de CMC conferentie en de ICMCI Annual Meeting in Seoul, Zuid Korea als vertegenwoordiger van de Ooa en trustee van de ICMCI. Heel bijzonder om daar deelgenoot van te zijn geweest. Het is een bijzonder land, met bijzondere mensen en met een bijzondere aanpak van de consultancy praktijk. Althans, vanuit mijn waarneming, met mijn Nederlandse ‘background’, kennis en ervaring. Op de CMC conferentie in Seoul gaven tal van leading experts hun bijdrage aan hoe zij naar ‘het vak’ kijken, vanuit een wetenschappelijke achtergrond, danwel hoe ze dat beoefenen, vanuit een inhoudelijke case. En wat dat ‘vak’ dan precies behelst, is nogal ‘een dingetje’. Ik viel soms van de ene verbazing in de andere. Bijvoorbeeld als het gaat om de inhoudelijkheid. Veel van de bijdragen zouden wij als ‘nogal technisch’ duiden. Aandacht voor de ‘soft skills’ in het vak? Zeer beperkt…

Ook als het gaat om ‘vorm’ ben ik nogal ontregeld geraakt. Natuurlijk hebben we veel Aziatische bijdragen gezien, die in een Koreaanse regie aan de deelnemers van het congres werden gepresenteerd. Korea is een tamelijk gedisciplineerd land, zeg ik als understatement. Dat zag je dus ook terug in de soms haast serviele support die de sprekers ten deel veel. Voorbeeld: een ‘high ranking’ senior bij het spreekgestoelte (dat gebruikt men dus graag) zal niet zo maar zelf zijn microfoon omlaag buigen, maar hij kijkt liever opzij totdat de hulptroepen zien dat iemand naar hem toe moet snellen om de microfoon stukje omlaag te duwen. Verbazingwekkend…

Tegelijkertijd dwingt het mijzelf niet te oordelen, maar te bezien hoe andere perspectieven je kunnen verrijken. Bijvoorbeeld het prachtige verhaal van een consultant hoe hij en zijn team (met veel IT-support en kennis) de complete logistiek van een van de grootste nieuwbouw havens in de wereld vanuit een business case analyse en strakke implementatie mogelijk hebben gemaakt, met een onvoorstelbare ‘toegevoegde waarde’ in harde cash. Bewonderenswaardig. En het drukt mij met de neus op mijn praktijk: wat is eigenlijk de ‘toegevoegde waarde’ die ik lever als consultant? Blije klanten zijn leuk, harde opbrengsten in cash tellen net zo mee.

Het was een unieke kans om met zo veel mensen uit zo veel verschillende landen in gesprek te raken over ons vak, methoden en technieken én de wijze waarop wij zelf leiderschap tonen in de wijze waarop wij bijdragen aan het samenwerken met mensen in onze klantomgeving, hun organisaties en instellingen, en aan de maatschappij als geheel. In die zin heeft de CMC Conferentie zijn doel bereikt. Ik hoop dat vele collega’s hier in Nederland zich de kans gunnen hun eigen perspectief eens te ‘wetten’ aan de perspectieven van collega’s uit heel andere culturen. Dat geeft een stevige impuls ook aan je eigen Nederlandse praktijk. En dus: op naar 2015! Met een buitenkansje: de CMC Conferentie in NL:

“Innovation in Consulting; global examples, local effects”.
The Netherlands, Noordwijk, Huis ter Duin, 22/23 september 2015. Save the date!