Een samenleving in verwarring…?

16 juni 2016
Jan Willem Kradolfer
Jan Willem Kradolfer
Bekijk profiel

Het is zelden het geval dat de samenleving in alle lagen gegrepen wordt door hetzelfde vraagstuk. Of het nu gaat om regeringsleiders, maatschappelijke organisaties, de borreltafel of de eettafel thuis: hoe gaan wij om met de vluchtelingenstroom? Opvallend is de strijd om woorden. De vluchtelingenstroom… die ons teistert? Op de proef stelt? Kansen biedt?  

In deze moderne tijd klinkt in de beschouwingen in kranten, op TV en in de commentaren op social media door dat velen een ‘samenleving in verwarring’ zien. En dat is niet alleen aan Nederland gebonden. Op wereldschaal weten we niet goed hoe om te gaan met toenemende ongelijkheid en conflicten tussen en binnen ‘failed states’. In Europa lijkt het ambitieuze avontuur van de gezamenlijkheid binnen de EU aan erosie onderhevig. En binnenlands nemen voor- en tegenstanders elkaar steeds heftiger de maat, over tal van onderwerpen. Dat gaat bijvoorbeeld niet alleen over een steeds terugkomende ‘zwarte pieten’ discussie, maar zeker ook over de opvang van vluchtelingen. De toon van het debat daarbij is fel, en uitwassen zijn ons inmiddels niet onbekend.

Hoe dan ook: zeker waar het gaat om het actuele vraagstuk van vluchtelingen staan wij als samenleving voor een enorme opgave. Een maatschappelijke opgave die ook ons werk als organisatieadviseurs raakt en waar sommigen uit onze beroepsgroep al een goede bijdrage aan leveren. Dat is relevant en betekenisvol werk. Ik zie zowel in mijn eigen kantoor als bij collega’s dat er met grote inzet gewerkt wordt aan de ‘taaie vraagstukken’ die met de stroom vluchtelingen op ons bordje zijn komen te liggen.

Of het nu gaat om bijvoorbeeld de ondersteuning van gemeenten bij een strategisch plan, de uitvoering van het beleid, de organisatie en communicatie van de  aanpak naar betrokkenen, consultants kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Van buiten naar binnen kijken, andere perspectieven hanteren en innovatieve oplossingen bedenken, dat kan een goede organisatieadviseur leveren. En met betrokken distantie houdt hij of zij ook nog eens het hoofd koel en het hart warm. Daar ligt voor ons een interessante en lastige opgave.

Hoe wij in onze Orde het gesprek kunnen voeren over dit soort thema’s en vraagstukken, en hoe wij ons als groep, als vereniging daartoe organiseren, daarover ging het in de afgelopen ledenvergadering. Het bestuur neemt dat als input mee voor een toekomstverkenning van onze eigen orde. Na ons 75-jarig jubileum vinden we dat noodzakelijk, om ‘fit for purpose’ te blijven. In het najaar willen wij graag onze zienswijze neerleggen. Opdat onze Orde ook in de komende 75 jaar mensen blijft verenigen die in ons prachtig vak ook maatschappelijk relevante waarde blijven toevoegen…