And now for something completely different, of toch niet…?!

16 december 2017
Jan Willem Kradolfer
Jan Willem Kradolfer
Bekijk profiel

Aan het einde van vorig jaar schreef ik over onze toekomst: “Mij is gebleken dat we in de komende tijd de uitwerking van de verschillende ideeën goed vorm moeten geven. Enige urgentie ervaren wij als bestuur daar wel bij. Want als het in ons vak gaat over ‘game changers’, turbulentie in onze klantomgeving en maatschappelijk debat over imago en tarief van ‘externen’, dan weet ik zeker dat we daarvoor een geëmancipeerde, zelfbewuste en pro-actieve club van professionals nodig hebben. Een club die ‘ons vak’ de plek geeft die het verdient, juist ook omdat we ‘toegevoegde waarde’ willen blijven leveren aan onze klanten, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Veranderende tijden vragen een professionele verdere ontwikkeling van de Ooa. Komend jaar gaan we daar invulling aan geven.” Dat laatste klopt: we hebben in het afgelopen jaar op verschillende plekken en in verschillende samenstellingen, met leden én niet-leden uitvoerig van gedachten gewisseld. Dat heeft tot duidelijke contouren geleid van onze toekomstige strategie. Bij het laatste kernledendiner heeft het bestuur verkend in hoeverre deze ideevorming hout snijdt. Wij werken het graag uit, en willen in de voorjaars ALV er met de leden ‘een klap op geven’. Het zal geen uitgebreid en omvattend verhaal worden: we kiezen voor beknopt, actiegericht en ‘gewoon doen’.

Eind november in het FD liet Ard-Pieter de Man, rector van het SIOO, weten hoe hij kijkt naar de inzet van externe adviseurs door het Rijk. In zijn blog ‘Overheid onderbenut potentieel consultants’ (zie ook: http://bit.ly/2fVVUWp ) gaat hij in op een nog onderbelicht aspect: de relatie consultants en de (rijks)overheid. Zijn conclusie is “dat de relatie tussen adviseurs en overheid momenteel niet productief is. De overheid focust te veel op verlaging van de kosten en te weinig op de waarde die consultants leveren.” Een heel lezenswaardig verhaal, dat wat mij betreft treffend weergeeft wat het belang is van de ideeën die we hebben hoe we onze Orde in de toekomst willen positioneren. Het was voor mij als vz Ooa trouwens bijzonder intrigerend om juist hierover tijdens de receptie van de verkiezing van de ‘Overheidsmanager van het jaar’ in de Ridderzaal (in november) een pittige discussie te voeren met een van de topmanagers van het Rijk die gaat over de relatie overheid – consultants. We waren het – off the record – op veel punten eigenlijk nog niet eens zo oneens. Maar ‘M’ (de minister) bepaalt, nietwaar. En natuurlijk: hebben we het nog niet eens over de andere sectoren waarin consultants ook op hun manier veel ‘toegevoegde waarde’ leveren.

Kortom, ik zie nog heel wat lastige kwesties. Maar er is ook ‘licht aan het eind van de tunnel’; de economie trekt echt aan, het gaat veel consultantsbureaus weer een stuk beter (zie de Consulting Captains Survey van Consultancy.nl in samenwerking met de ROA (in november op hun beider site gepubliceerd”) & de wet DBA is ‘aangehouden’/ ingetrokken/ ’on hold’ (of hoe Wiebes dat ook noemt: voor de ZZP-ers onder ons toch soort opluchting). Alle seinen lijken dus op groen te gaan staan (of is dat licht aan het eind de aankondiging van ‘een tegenligger’ die recht op ons af komt?).

In ieder geval: er is hard gewerkt, veel gedaan. Dat vraagt aan het einde van het jaar sowieso tijd voor reflectie. Ik wens ons allen een prettige kerst en goede jaarwisseling, met ruimte voor ontspanning, bezinning en veel nieuwe energie. Tot ziens bij de Ernst Hijmans lezing. Op naar 2017!