CMC

CMC betekent: Certified Management Consultant. Het predicaat CMC maakt deel uit van de afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak, die in ICMCI-verband zijn gemaakt. Wanneer je als adviseur CMC gecertificeerd bent, betekent dit dat je kan bewijzen dat je een ervaren interne of externe adviseur bent, die de internationaal erkende certificeringprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen.

 

Op zoek naar een gecertificeerde consultant?

Alle CMC’s vind je in dit register of via deze download.
Dit is een samengestelde lijst waarbij CRP één van de bronnen is.
De CMC-emeritus vind je in dit register.

De Ooa heeft in 2017 een College van Belanghebbenden ingesteld die het bestuur adviseert over de kwaliteitseisen van een CMC-er. Elisabeth Friederichs is benoemd als onafhankelijk voorzitter van dit College.

CMC´er worden?
– Voor vragen over CMC-schap die is verkregen via een ACP, kan men zich eerst kan richten tot de contactpersoon van zijn/haar werkgever.
– Voor vragen over CMC-schap die rechtstreeks is aangevraagd via CRP, men zich kan richten tot CRP.
– Contactpersonen van ACP bureaus zich kunnen richten tot CIIO.
– In alle andere gevallen met terecht kan bij Ooa.

ACP

Wat het CMC-predikaat is voor de individuele adviseur is een Accredited Consulting Practice (ACP) voor organisaties. Het keurmerk ACP wordt toegekend aan bureaus die ernaar streven dat hun medewerkers voldoen aan de professionele ontwikkelingseisen van het CMC-schap. ACP-bureaus laten daarmee zien dat zij een visie hebben op en een ondersteunend systeem van interne werkafspraken voor het opleiden en ontwikkelen van hun professionals.

 

CMC-Firm

Certified Management Consultant Firm (CMC-Firm) is een internationale erkenning van The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). Organisatieadviesbureaus met dit predicaat behoren wereldwijd tot de top van ondernemingen op het gebied van organisatieadvies, die gegarandeerd werken volgens de hoogste standaarden.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor CMC-Firm is dat je ACP-geaccrediteerd bent. Naast het logische feit dat je actief deelneemt aan de organisatieadviessector en daarbij hoge eisen stelt aan je projectresultaten, moeten ondernemingen ook intern continuïteit en stabiliteit laten zien. Verder zijn respect van andere firma’s en een gedragscode, met procedures die de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming benadrukken, andere criteria waaraan een CMC-Firm moet voldoen.

ATP

ATP (Accredited Training Practice) betekent concreet dat leden met een diploma van de betreffende opleidingen recht hebben op het CMC-predicaat. Als een diploma van een erkende opleiding ouder dan 5 jaar is, geeft dat geen vrijstelling. De kandidaat moet dan een volledig dossier invullen dat door CRP wordt getoetst.

ATP opleidingen zijn: 
NAAW (Nederlandse Academie voor ArbeidsWetenschappen)
Sioo