Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

CMC blijven

Het CMC-predikaat wordt verleend als bewijs van voortdurende inspanningen en activiteiten op het gebied van professionele ontwikkeling en reflectie op het eigen handelen. Daarnaast geeft het aan, dat CMC-leden verantwoording over dit handelen willen afleggen aan klanten en collega-professionals.

CMC-leden komen in aanmerking voor verlenging van het CMC-predikaat als zij zich gedurende de looptijd van het certificaat (i.e. vier jaar) voldoende hebben ingespannen ter bevordering van hun professionele ontwikkeling. De waarde van de inspanning wordt uitgedrukt in Permanente Educatiepunten (PE-punten).

In de periode van vier jaar dien je minimaal 100 PE-punten ten behoeve van de CMC hertificering in de volgende verdeling te behalen:

  • 40 punten Professionele reflectie;
  • 50 punten Vakinhoudelijke verdieping;
  • 10 punten Professionele ontmoetingen.

Een CMC-lid heeft een eigen PE-online dossier waarin persoonlijke Permanente Educatie (PE) kan worden ingezien en bijgehouden. Indien je beschikt over een geldig gelijkwaardig certificaat hoef je geen PE punten meer te halen. Wel moet je een kopie van dat gelijkwaardige certificaat in het PE systeem uploaden. Klik hier voor een beschrijving van het indienen van een gelijkwaardige certificaat in het PE-systeem. Uiteraard kun je in dit geval het PE-systeem gebruiken om jouw eigen professionele ontwikkeling bij te houden.

Voor de CMC certificatie erkent de Ooa enkele certificaten als gelijkwaardig. Dit betekent dat je met het gelijkwaardige certificaat kunt aantonen over de vereiste vakbekwaamheid te beschikken en jouw kennis en vaardigheden te onderhouden. Het onderschrijven van de gedragscode en het onderwerpen aan het tuchtrecht blijft noodzakelijk.
 

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>

Intervisie

Jaarlijks nemen honderden leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Deelnemers hieraan komen in kleine groepen  van ongeveer zes deelnemers bij elkaar. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij  stimuleert de deelnemers tot reflectie. 

Lees meer >>