CMC

CMC-leden zijn ervaren interne of externe adviseurs, die de certificeringsprocedure voor Certified Management Consultant (CMC) hebben doorlopen. Wil je ook CMC worden?
Lees er hier alles over!

CMC register

In het CMC-register zijn alle adviseurs met het predicaat Certified Management Consultant opgenomen. Via een zoekfunctie op naam kun je deze adviseurs makkelijk vinden en controleren of ze inderdaad gecertificeerd zijn.

Nieuwe procedure certificering

In Nederland is en blijft de Ooa eigenaar van de norm. De toetsing is ondergebracht bij een externe Certificatie Instelling (CI); een onafhankelijke organisatie die processen, systemen of personen beoordeelt ten opzichte van de gepubliceerde norm. De Ooa heeft gekozen voor samenwerking met CRP. CRP is gespecialiseerd in het certificeren en beschikt over tientallen jaren ervaring met keurmerken voor professionals. Zij werkt volgens ISO17024, waarmee vakbekwaamheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid expliciet geregeld is.

Wie doet nu wat?

  • de Ooa is eigenaar van de norm, via de ICMCI
  • de Certificerende Instantie (CI) CRP bepaalt de conformiteit en voert de toets uit
  • het gezamenlijke Tuchtcollege van ROA en Ooa behandelt de klachten, gericht op de gedragscode

Aanvragen CMC-certificering

Om je CMC-certificatie aan te vragen, vul je het aanmeldformulier in op de CRP website.  

Beoordelingscriteria

Bij de toetsing van jouw eerste aanvraag toetst CRP onder andere op de volgende criteria:

  • je hebt een opleiding gevolgd op minimaal HBO-niveau
  • je bent minstens vijf jaar werkzaam in het vakgebied van de organisatieprofessional
  • je hebt minimaal drie jaar zelfstandig complexe klussen uitgevoerd

Wat de exacte eisen zijn, hoe je je dossier opbouwt en aan welke competenties je moet voldoen, lees je op de website van CRP.

LET OP: Vanaf 2021 heb je geen toegang meer tot PE-online dossier! Vanaf deze datum heeft CRP het beheer overgenomen en kun je met al je vragen over de certificeringsprocecure terecht bij deze organisatie.

Vrijstelling voor toetsing

Als CMC-kandidaat kun je (gedeeltelijk) vrijstelling voor toetsing ontvangen, indien:

  1. je een door de Ooa erkende opleiding hebt gevolgd, mits het diploma niet ouder dan 5 jaar is (anders moet je een volledig dossier invullen dat door de Ooa wordt getoetst) , of
  2. je in het bezit bent van een geldig BA&O certificaat; de Ooa ziet deze certificatie als gelijkwaardig aan de CMC-certificatie, of
  3. je als CMC wordt voorgedragen door een ACP-bureau

N.B: bij optie 1 en 2 moet je wel voldoen aan de werkervaringseis; bij optie 3 ligt de toetsing op werkervaring bij het ACP bureau

Wil je het proces en wat je moet doen nog even rustig nalezen? Dat kan via deze download

CMC Emeritus

Niet praktiserende CMC adviseurs kunnen op verzoek de titel CMC-emeritus aanvragen. Dit houdt in dat een CMC die (tijdelijk) het vak niet meer uitoefent deze nieuwe titel mag voeren. De titel is niet leeftijdsgebonden. En een CMC-emeritus kan zich indien gewenst weer laten hercertificeren tot CMC. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met CRP: cmc@cerp.nl


College van Belanghebbenden

Om de onafhankelijkheid van het certificaat en de inbreng van belanghebbenden te waarborgen is in 2019 een ‘College van Belanghebbenden’ ingesteld. Dit college werkt conform bijgaand reglement. Het College van Belanghebbenden CMC adviseert het bestuur van de OOA gevraagd en ongevraagd over (de innovatie van) de norm.  De leden van het College vertegenwoordigen ieder een ander belang uit het werkveld van de organisatieadviseur. De voorzitter is onafhankelijk. De leden van het college zijn:

Marguerithe de Man (namens ATP-opleidingen)
Laurens Zwaan (adviseur)
Paul Becht (adviseur)
Ronald van Rijn (namens de ROA)
Elisabeth Friederichs is de onafhankelijk voorzitter.

Er zijn nog vacatures voor vertegenwoordigers van klanten en zelfstandig gevestigde adviseurs.  CMC’ers die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van het CvB kunnen contact opnemen met het Ooa-secretariaat (secretriaat@ooa.nl).


Promotie CMC

Ben je al CMC? Klik hier voor promotionele content om jezelf als CMC te profileren.

Contactgegevens CRP

CRP is bereikbaar via het mailadres: cmc@cerp.nl