Goed werk als handvat voor collectieve professionaliteit door Manon Ruijters

Goed werk als handvat voor collectieve professionaliteit door Manon Ruijters

De ‘Zomerartikelen’ is een initiatief van www.ProfessioneelBegeleiden.nl in samenwerking met de Ooa. Op basis van de thema’s/initiatieven die spelen binnen de Orde selecteren we de hele zomer recent verschenen artikelen uit een van de vakbladen van Kloosterhof.

Manon Ruijters is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad binnen de Ooa, ze schreef een artikel over ‘Goed werk als handvat voor collectieve professionaliteit.’

Teams zijn voor het realiseren van goed werk van belang: de complexe vraagstukken waar we ook in het onderwijs voor staan, vragen erom gezamenlijk opgepakt te worden. Om goed werk te kunnen leveren is het cruciaal dat een team gezamenlijke beelden van goed werk heeft. Tegelijkertijd blijkt dat veel teams het gesprek over ‘goed’ niet aangaan om tot die beelden te komen. Een belangrijke reden is dat goed zo vele kanten heeft, beladen is en daarmee onduidelijk dan wel nogal gevaarlijk terrein is.

Manon neemt je in dit artikel mee in die onduidelijkheid en geeft aan waarom het concept ‘goed werk’ zoveel potentie heeft. Daarnaast doet ze verslag van de resultaten uit een onderzoek, Samen op zoek naar goed werk, daarin heeft ze geprobeerd juist het gesprek over goed op tafel te brengen. Daarbij besteed ze speciale aandacht aan de drie E’s van goed werk en vertaalt de resultaten naar tips voor teams en leidinggevende.

Je leest het artikel van Manon hier.

Hybride leiderschap: helder, menselijk en improviserend door Jitske Kramer

Hybride leiderschap: helder, menselijk en improviserend door Jitske Kramer

De ‘Zomerartikelen’ is een initiatief van www.ProfessioneelBegeleid.nl in samenwerking met de Ooa. Op basis van thema’s/initiatieven van de Ooa selecteren we de hele zomer een recent verschenen artikelen uit de vakbladen van Kloosterhof. Een van de initiatieven van de Ooa is het ‘Boek&Festival’. Hier werd het boek: ‘Goed Teamwerk’ van Karin Derksen gekozen tot boek van het jaar.

Uit de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, TvOO een artikel van Jitske Kramer. In haar artikel Hybride leiderschap’ vraagt zij zich af:

‘Hoe krijg je weer vastigheid in voortdurende bizarre tijden, waarvan het einde nog lang niet in zicht is? En hoe houd je jezelf en je team heel?’

HYBRIDE LEIDERSCHAP

Zelden was het zo ingrijpend om leider te zijn. Naast alle morele dilemma’s, financiële uitdagingen en ieders persoonlijke gevoelens tijdens deze
pandemie, moeten er ook nog eens allerlei technische veranderingen op stel en sprong worden doorgevoerd. Onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen
ze. Dat is zo, maar hoe krijg je weer vastigheid in voortdurende bizarre tijden waarvan het einde nog lang niet in zicht is? En hoe houd je jezelf en je team
heel? Door de coronacultuurshock worden we uitgedaagd vele wezenlijke veranderingen door te voeren, maar ook om onze manier van leiderschap om
te gooien en samenwerkingsprocessen aan te passen. Dit artikel gaat over de impact die dit alles heeft op de manier van leidinggeven.

Lees hier het artikel van Jitske Kramer

Sleutelen aan de binnenkant van de digitaliserende overheid

Sleutelen aan de binnenkant van de digitaliserende overheid

Door: Maaike Miedema

De digitalisering is een cadeau als het gaat om het efficiënt op poten zetten van een gepersonifieerd corona vaccinatieprogramma, dankzij de Basis Registratie Personen (PBR). Een gif als je kijkt naar de ontsporingen, waarvoor de Toeslagaffaire symbool staat. De eerste signalen dat er iets mis was dateren uit 2010, toen het televisieprogramma Radar berichtte dat ouders de gehele kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen als een gastouderbureau werd verdacht van fraude.

Nu, twaalf jaar later, groeit het bewustzijn dat we in sommige gevallen met elkaar in een digitale kooi zijn beland, waarin de checks en balances van onze rechtstaat niet meer goed lijken te werken.

In ruim 100 praktijkvoorbeelden laat Widlak de lezer zien hoe we als politici, rechters, burgers, ambtenaren en professionals simpelweg te weinig zicht hebben op de door de jaren heen gegroeide complexiteit van de digitale  infrastructuur van de overheid. En dat dit gebrek aan zicht grote consequenties heeft op het leven van echte mensen, in hun dagelijkse leven hier en nu.

Zo is daar de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst, een tot februari 2020 geheim systeem, waarvan de Belastingdienst zelf niet blijkt te weten of het wettelijk gezien wel door de beugel kan, nog of burgers erdoor benadeeld worden. Waarom mensen geregistreerd worden, kan niet op individueel niveau aangegeven worden en het proces dat tot registratie leidt, is überhaupt onduidelijk en niet consistent.

De groep waarover het gaat, blijkt groot, 270.000 burgers en bedrijven. (…) Een grote groep mensen blijkt gekwalificeerd als opzettelijke fraudeur, niet op basis van een beoordeling, maar simpelweg op basis van de hoogte van het bedrag dat ze moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit was efficiënter, maar blijkt in 96% van de gevallen onterecht. Einde citaat.

Widlak ziet twee majeure problemen als het gaat om de digitaliserende overheid. Zo zijn in de transformatie van de papieren bureaucratie naar de digitale de voorwaarden om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te kunnen  faciliteren op allerlei punten verdwenen. Ook achteraf, met maatwerk.

Het tweede dat de onderzoeker opvalt dat dit eerste majeure probleem ontstaat door de wijze waarop wij democratische sturing geven aan deze digitale transformatie. Of beter gezegd, ook de voorwaarden om een democratische afweging te kunnen maken en sturing te geven aan deze ontwikkeling zijn er op allerlei punten niet.

Ambtenaren zoeken vaak oplossingen voor de vraagstukken van dag tot dag. Praktisch en oplossingsgericht, aldus René Peters tijdens de boekpresentatie. Peters is lid Tweede Kamer voor het  CDA, voormalig wethouder in Oss en huidig lid van Tijdelijke commissie Fraudebestrijding en Dienstverlening van de Vaste commissie voor Digitale Zaken. Peters: ‘Zelfs in een middelgrote gemeente als Oss met een kleine 100.000 inwoners, weten collega’s lang niet altijd welke besluiten ten aanzien van gegevensuitwisseling andere afdelingen hebben gemaakt.’

Volwassen digitale overheid is een oproep om vooral te blijven innoveren, maar ook om het gesprek aan te blijven gaan binnen organisaties. Om de black box van de digitalisering te openen en werkelijk te begrijpen wat er daarbinnen gebeurt. Het boek legt de oorzaken bloot van een democratisch tekort bij het inrichten van een digitale infrastructuur en schetst daarbij ook een uitweg. Een weg waarvan de auteur hoopt dat deze bijdraagt aan besluiten voor processen en werkwijzen die niet alleen steeds efficiënter zijn, maar ook rechtvaardiger.

Maaike Miedema, zelfstandig organisatieadviseur & onderzoeker,  lid van de CuratorenPod

Productspecificaties

Auteur(s)            Arjan Widlak
ISBN Boek           978-94-6236-253-6,1e druk
ISBN E-Book       978-90-5189-193-5,1e druk
Verschenen       4 januari 2022
Pagina’s               374 pagina’s
Uitgever:             Boom bestuurskunde
Onderwerp        Bestuurskunde algemeen
Taal                       Nederlands