In gesprek met Yvonne Johannesma over de workshop Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel

In gesprek met Yvonne Johannesma over de workshop Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel

“Ik voel me beter als ik iets voor de natuur doe. Natuur verbonden duurzaamheid in relatie tot Organisatieontwikkeling met de Workshop: “Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel.”

Op vrijdag 14 oktober aanstaande geeft ze de workshop “Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel”, speciaal (en kosteloos) voor Ooa leden (niet leden kunnen deelnemen voor € 35,00). We vroegen Yvonne Johannesma, organisatiecoach en (sinds kort) docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waarom deze workshop zo interessant is voor organisatieadviseurs.

Yvonne, vertel waar houd jij je in het dagelijks leven mee bezig?
“Tot afgelopen zomer was ik werkzaam als intern consultant organisatieontwikkeling bij ZF, een technische multinational in de automotive. Ik hield me hier voornamelijk bezig met organisatie- en ontwikkelvraagstukken, ontwikkelen van visie en het geven van workshops en trainingen.”
Yvonne vertelt dat ze zichzelf meer als organisatiecoach ziet: een organisatie begeleiden in daar waar ze naartoe willen. Het is een bewuste keuze om hierin niet als expert op te treden. Ik geloof niet zo in het overtuigen, neerleggen en uitrollen van een concept. Ik zie veel meer kansen in het ondersteunen van een organisatie door het naar boven halen van de eigen krachten en het helpen in beweging brengen. “

Hoe is het idee ontstaan om deze workshop te gaan ontwikkelen?
“In mijn werk als studentcoach bij Wageningen University, waar ik masterstudenten begeleid in professional skills, hoorde ik van hen vaak de opmerkingen; hoe duurzaam is een organisatie zoals ZF (mijn voormalige werkgever)? Hoeveel geven ze daadwerkelijk om de aarde en dragen ze deze waardes ook uit? Dit heeft mij aan het denken gezet. Ook tijdens mijn werk als lid van een mindfullness community kreeg ik steeds meer zicht op de duurzaamheidsbehoefte van de mens in een organisatie. Vanuit mensen wordt het verlangen van verbinding met de aarde en natuur steeds groter maar hoe doe je dit dan met organisaties? Yvonne heeft studenten van de Wageningen Universiteit gevraagd hier onderzoek naar te doen. Want we weten inmiddels dat in verbinding zijn (of staan) met de natuur een individu het welzijn en het duurzaamheidsgedrag positief beinvloed. Maar wat is de impact hiervan op organisatieniveau? De uitdaging is om hefbomen te creëren om dit meer gestalte te geven. Dit kan al heel simpel door medewerkers tijdens een teambuilding bijvoorbeeld de natuur in te laten gaan. Een ander mooi voorbeeld is een locatie van een fabriek in India; de medewerkers wilden wat doen met de grond rondom de fabriek, het plan om er bomen te planten mislukte doordat de grond uitgeput was. Ze zijn met locale partijen op zoek gegaan naar hoe ze de grond toch vruchtbaar konden maken. Met als resultaat dat ze er een bos geplant hebben, waar fabrieksarbeiders naartoe gaan om bomen te verzorgen en rust te krijgen. In dit voorbeeld is deze verbinding met de natuur en de aarde inmiddels een belangrijke rol gaan spelen in de organisatiecultuur.”

En van een idee, ligt er nu een mooie workshop. Hoe is dit proces gegaan?
”Samen met Tjeerd Gorter, hij is gespecialiseerd in intuïtieve ontwikkeling, hebben we een leergang ontwikkeld: Hoe geef je leiderschap aan natuurverbondenheid. Deze workshop is bedoeld als eerste introductie hierop. We zien ook vanuit de ervaring met een Duits initiatief, waar ze een conferentie met organisatieadviseurs organiseerden in het thema duurzaamheid, dat het belangrijk is dat er aan mensen de ruimte gegeven wordt om iets bij te kunnen dragen. Reacties van organisatieadviseurs is vaak;  duurzaamheid, dit is toch niet ons thema? Maar bezig zijn met duurzaamheid vraagt om gedragsverandering, dat is het allerbelangrijkste en dat is waar wij organisatieadviseurs van zijn.
Vraagstukken als; wat betekent duurzaamheid voor jou en wat kun je je hierbij voorstellen? Bewust zijn van organisatieontwikkeling in combinatie met de verbinding met de aarde vind ik echt een essentieel thema. Ook voor het management binnen een organisatie is dit van groot belang, het kan zorgen voor een intrinsieke beweging van binnenuit.”

Kun je ons vertellen waar in de workshop vooral de focus op ligt?
“Dat is echt een eerste bewustwording en om te onderzoeken; wat betekent de verbinding met de aarde en natuur voor mij en hoe wil ik hier zelf in staan? We gaan die verbinding ook ervaren. En waar kunnen we dat nou beter doen dan in de natuur, we gaan dus lekker naar buiten. Het is echt een workshop waar je ervaringen opdoet en deelt met elkaar. In deze workshop gaat het over alle drie de pijlers; ik, wij en het. Hoe zou je natuur verbonden duurzaamheid vorm kunnen geven? Deze workshop brengt je een stapje verder in je eigen denkproces.”

Wat mooi dat je als Ooa-lid op deze manier een bijdrage wilt leveren aan de vereniging!
“Ja ik vind kennisoverdracht erg belangrijk en ik denk dat we als organisatieadviseurs veel van elkaar kunnen leren door ervaringen en kennis te delen. De Ooa vind ik een mooi platform hiervoor en ik draag dan ook heel graag mijn steentje bij.”

Is je interesse gewekt en wil je graag deelnemen aan de workshop “Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel” op vrijdag 14 oktober? Meld je dan aan hier aan: https://www.ooa.nl/event/workshop-organisatieontwikkeling-met-de-aarde-aan-tafel/

Terugblik Impactdag 2022

Terugblik Impactdag 2022

𝐓𝐞𝐫𝐮𝐠𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐝𝐚𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟐
Vorige week donderdag kwamen de psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en onze organisatieadviseurs samen voor de Impactdag 2022. Werkelijk een prachtige dag;

Joost Kampen PhD startte met een presentatie, waarin hij een preview gaf over zijn nieuwe boek Destructief leiderschap, en legde hij een drietal actuele casussen voor over de Belastingdienst, Politie en OR-volgend leiderschap.

Na een kop koffie nam Boukje Keijzer ons mee in haar keynote over sociale veiligheid en hoe regels die veiligheid kunnen vergroten of juist verkleinen. – over regels om ongewenst gedrag te melden, maar vooral om dat gedrag te voorkomen – over de verlammende angst voor regels als je erin klem komt de zitten – over sturing van gedrag via straffen en belonen – over integriteit en macht en (destructief) leiderschap.

Na een uitgebreide lunchpauze in de zon, waarin de deelnemers de opdracht kregen om vragen voor te bereiden, begon de paneldisussie. In deze interactieve sessie werden de deelnemers door Cora Reijerse en Renske Krispijn MSc CMC, Chiara Timmer en Lyda Guit (vertrouwingspersonen ING), Laurens Zwaan (Leeuwendaal) en Noralie in ’t Klooster (vertrouwingspersoon Defensie) betrokken bij een casus over sociale veiligheid. Waar vervolgens volop over gediscussieerd werd en ook tips met elkaar gedeeld werden.

Arnold Bakker sloot de dag af en leerde de deelnemers daarin:  ‘Hoe kun je zorgen voor een goedwerkende organisatie, vanuit de menselijke kant, via Job Crafting en Bevlogenheid.’

Een indruk van deze prachtige dag krijg je hier:

Crisisleiderschap, leiderschapsdilemma’s en het belang van een holding space door Jesse Segers

Crisisleiderschap, leiderschapsdilemma’s en het belang van een holding space door Jesse Segers

De ‘Zomerartikelen’ is een initiatief van www.ProfessioneelBegeleiden.nl in samenwerking met de Ooa. Op basis van thema’s en initiatieven die spelen binnen de Orde selecteren we de hele zomer recent verschenen artikelen uit een van de vakbladen van Kloosterhof.

Directeur van het SIOO, Jesse Segers stelt in zijn artikel ‘Crisisleiderschap’ dat elke crisis uit een reeks kleinere crises bestaat.

Door de coronacrisis is de aandacht voor crisisleiderschap weer terug, hoewel het eigenlijk nooit helemaal weg is geweest. De financiële crisis van 2008 zit bij velen nog redelijk vers in het geheugen. Onze economie en organisaties kennen naast grotere of kleinere incidenten ook van nature allerlei cycli en crises die veroorzaakt worden door externe en/of interne factoren. Bovendien bestaat elke crisis uit een reeks kleinere crises. Ook in deze coronacrisis komen er de nodige kleinere drama’s op ons af.

Het volledige artikel van Jesse Segers lees je hier. 

Hoe de relatie het resultaat van organisatie-ontwikkeling bepaalt door Nanja Mol en Liesbeth Halbertsma

Hoe de relatie het resultaat van organisatie-ontwikkeling bepaalt door Nanja Mol en Liesbeth Halbertsma

De ‘Zomerartikelen’ is een initiatief van www.ProfessioneelBegeleiden.nl in samenwerking met de Ooa. Op basis van thema’s en initiatieven die spelen binnen de Orde selecteren we de hele zomer recent verschenen artikelen uit een van de vakbladen van Kloosterhof.

Nanja Mol en Liesbeth Halbertsma: “Voor ons zijn relaties heel belangrijk. Zonder relaties kunnen we van oudsher niet overleven, die houden ons veilig. We zijn er goed in, wij zijn degenen die in een groep mensen de relatie aangaan. Wel zoeken we legitimatie vanuit onze rol om relaties aan te gaan; in werk maar ook in privésituaties. Dus op recepties en feestjes hebben we het moeilijk. Social talk en geen rol? Dat is voor ons een lastige combinatie.”

Lees het volledige artikel uit ‘De Binnenkant Q3’ hier.

Verslaafd aan organiseren door Tjip de Jong

Verslaafd aan organiseren door Tjip de Jong

De ‘Zomerartikelen’ is een initiatief van www.ProfessioneelBegeleiden.nl in samenwerking met de Ooa. Op basis van de thema’s/initiatieven die spelen binnen de Orde selecteren we de hele zomer recent verschenen artikelen uit een van de vakbladen van Kloosterhof.

Het zijn prachtige slogans die menig veranderplan domineren: ‘Organisch veranderen’, ‘de werkvloer de verandering laten aanjagen’ en ‘sturen op kaders en niet op de inhoud.’
Tjip de Jong, lid van Wetenschappelijke Raad van de Ooa, benoemd in zijn artikel 8 sluipmoordenaars die verandering tegenhouden.

Lees het artikel van Tjip hier.

Verstillen is een kunst met Mark van Twist

Verstillen is een kunst met Mark van Twist

De ‘Zomerartikelen’ is een initiatief van www.ProfessioneelBegeleiden.nl in samenwerking met de Ooa. Op basis van de thema’s/initiatieven die spelen binnen de Orde selecteren we de hele zomer recent verschenen artikelen uit een van de vakbladen van Kloosterhof.

Deze keer een artikel waarin Judith Droste in gesprek gaat met Hans vermaak en Mark van Twist (voorzitter Ooa).

“Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: stilte bestaat niet en we moeten er dus ook vooral geen nieuwe nieuwe interventietool voor de veranderaar van maken! Aan tafel tegenover mij zitten Hans Vermaak en Mark van Twist. Ze kennen elkaar zo’n vijftien jaar en trekken met enige regelmaat samen op in opleidingen, commissies en verandertrajecten. Beide pendelen tussen wetenschap en praktijk. En beide zijn taalvirtuoos. We spreken over de rol van stilte bij veranderprocessen.”

Hier lees je het artikel!