Vignettenspel

Vignettenspel

Welke plek heb jij tussen de sterren?

Afgelopen week hadden we als Orde-bestuur een dag op de hei – om even uit de vergaderstand te raken en los van lopende acties en agendapunten met elkaar in gesprek te gaan over de opgaven waar onze vereniging de komende tijd voor staat. Onderdeel van die bijeenkomst was een try-out van het vignettenspel dat door de Wetenschappelijke Raad van de Orde is ontwikkeld, uitgevoerd onder de bezielende leiding van Paul Kloosterboer. Heel fijn om te doen, en ook een teken dat de Orde in een volgende fase is aanbeland.

In de voorbije periode is namelijk – achter de schermen – veel werk verzet voor het bij de tijd brengen van de Ooa. Zo is een ander bureau gecontracteerd voor het verenigingsmanagement, zijn de financiën op orde gebracht, is er hard gewerkt aan het actualiseren van allerlei regelingen en is in samenspraak met een uitgever een nieuwe informatie-infrastructuur gebouwd. Werk dat veel tijd en energie kost, en ook wat ondankbaar voelt, omdat de leden hier maar weinig direct van merken.

Inmiddels breekt er gelukkig een volgende periode aan; een periode waarin steeds meer ruimte ontstaat om leden te laten zien wat er allemaal tot stand is gebracht, zoals: een nieuwe toegankelijke website, een andere frisse huisstijl, een breed gedragen beroepscode, een moderne klachtenregeling ter vervanging van ons achterhaalde tuchtrecht, een dienstenpakket met verzekeringen e.d. dat aansluit bij de behoeften van leden, een vast palet aan grote evenementen (Big-5) en een contributiestructuur waarin tot uitdrukking komt dat intervisie een vanzelfsprekend onderdeel is van onze professionalisering.

Natuurlijk is er nog heel veel te doen, maar er beweegt van alles binnen de Orde – met dank aan de actieve leden en de commissies in de vereniging, zoals de boekenjury, de commissie beroepsethiek en de Wetenschappelijke Raad. Een mooie bijdrage van dat laatste gremium aan de Orde is dus het ontwikkelen van dat vignettenspel.

In opzet is dat spel eigenlijk bedrieglijk eenvoudig. In feite betreft het een gevarieerde (permanent in ontwikkeling zijnde) verzameling kaartjes met concepten afkomstig uit heel verschillende disciplines en praktijken die in onze professie worden benut, denk aan: double-loop learning, incrementalisme, containment, agency-costs, prototyping, presencing. Het idee is dat iemand de concepten kort bestudeerd en deze daarna op intuïtieve wijze ten opzichte van elkaar positioneert om zo zicht te krijgen op de eigen advieskosmos: wat krijgt een centrale plek toebedeeld en wat bevindt zich in de marge, wat oogt vertrouwd en wat voelt als ver weg – en waarom eigenlijk? Zo ontstaan haakjes voor het voeren van een onderzoekend gesprek, waarin zonder oordeel uiteenlopende interpretaties naast elkaar kunnen bestaan.

Daarbij kan het gaan over waar iemand (al dan niet) inspiratie vandaan haalt, maar ook over hoe iemand zich verhoudt tot bepaalde invalshoeken op het vak. Of over hoe de ordening van het vak eruit ziet vanuit een bepaald gezichtspunt. Of over waar mogelijk witte vlekken zitten in iemands denken en handelen. Het spel draagt zo bij aan de professionalisering van adviseurs door bewustwording van de oneindige advieskosmos en scherper zicht op het (beperkte) planetenstelsel waarbinnen wij als adviseurs zelf actief zijn.

Nou goed, eigenlijk moet je het zelf ervaren om te snappen hoe dat werkt. We zitten nu in de fase van de try-outs, de lancering is aanstaande: die zal plaatsvinden op 2 november tijdens de Dag van de Adviseur. Vanaf dan kunnen leden bijdragen aan de doorontwikkeling van het spel en kun je als lid zelf meespelen om jouw eigen advieskosmos in kaart te brengen: welke plek heb jij tussen de sterren?

 

Mark van Twist

BEKIJK PROFIEL

Bouwen aan de nieuwe orde

Bouwen aan de nieuwe orde

Carla de Rie
Partner
BEKIJK PROFIEL

Een klein jaar geleden voerde ik een kennismakingsgesprek met enkele bestuursleden van de Orde over mijn mogelijke toetreding tot het Ooa-bestuur. Ik moet bekennen, ik stond niet meteen te trappelen. Mijn beeld van de Ooa was een club van adviseurs met de nodige senioriteit, waarbij je wel echt wat moest hebben bereikt ‘om erbij te mogen horen’. Tegelijkertijd was ik ook nieuwsgierig, omdat ik in de laatste nieuwsbrieven en andere uitingen van de Ooa een andere toonzetting proefde.

Als voorbereiding op mijn kennismaking vorig jaar, bekeek ik de website van de Ooa. Daar trof ik de volgende doelstellingen aan:

  • het interactief delen van kennis en praktijkervaringen;
  • continue professionalisering van de beroepsgroep;
  • uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen.

Dat zijn natuurlijk mooie doelstellingen. Kun je niet tegen zijn. Maar wat doet de Ooa om deze doelen te bereiken?
Daarover spraken we tijdens mijn kennismakingsgesprek. Dit gesprek werd vooral een uitnodiging om bij te dragen aan het realiseren van deze doelen. De Innovation Journey was op dat moment net gestart. Ik trof enthousiaste bestuursleden met veel energie en ideeën om de Ooa een vereniging te laten zijn waar leden gefaciliteerd worden in hun professionele ontwikkeling. Dus niet ‘je hoort er pas bij als je echt wat bereikt hebt als adviseur’, maar de Orde als een actuele netwerk- en kennisvereniging, waar organisatieadviseurs elkaar ontmoeten en zich blijven ontwikkelen in het vak en als professional. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk, met als resultaat dat ik door de ALV op 6 oktober vorig jaar benoemd ben als bestuurslid. Tijdens deze ledenvergadering zijn ook de uitkomsten van de Innovation Journey gepresenteerd. De leden reageerden enthousiast en het bestuur kon aan de slag met het implementeren van de uitkomsten van deze reis. Raoul besteedde hier in zijn laatste column ook aandacht aan.

Bij de acties die we als bestuur in gang zetten, stellen we onszelf steeds de vraag ‘wat merken onze leden hier van?’ Enkele voorbeelden:

We ontwikkelen een zichtbaar en afgewogen aanbod van diensten voor onze leden. Dit dienstenaanbod bestaat allereerst uit activiteiten georganiseerd door de Ooa. Daarnaast stimuleren we dat leden workshops en andere activiteiten organiseren ‘van leden, voor leden, door leden’, waarmee ook PE-punten verkregen worden. We actualiseren het aanbod aan externe opleidingen waar Ooa-leden korting ontvangen. Als Ooa‑lid ontvang je ook korting op je beroepsverzekering (en daarmee heb je al snel je contributie voor het Ooa-lidmaatschap terugverdiend).

Sinds 1 april jl. kent onze orde een community manager, Renate Heuvelman. Renate fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de leden. Ze verwelkomt nieuwe leden, inventariseert hun wensen en behoeften, activeert alle leden in pods en legt verbindingen tussen leden.

De eerste pods zijn opgericht. Voorafgaand aan het Boek & Festival zijn de leespods bijeen geweest, en spraken de deelnemers over de genomineerde boeken. Er is een start gemaakt met de vorming van een curatorenpod en een young professionals pod.

We brengen de basis verder op orde door de gedragsregels te actualiseren en het tuchtrecht om te vormen tot een instrument voor leren en verbeteren.

We houden onze leden de komende tijd graag op de hoogte van de verdere vernieuwing van de Orde. Ik ben blij dat ik – met mijn toetreding tot het bestuur van de Ooa vorig jaar – de kans heb gekregen hier een bijdrage aan te leveren.

Ik wil afmaken waar ik aan ben begonnen

Ik wil afmaken waar ik aan ben begonnen

Raoul Schildmeijer
Adviseur in loondienst
BEKIJK PROFIEL

Beste leden van de OOA,

Bij de ALV juni ga ik bijtekenen. Ik wil me graag laten herverkiezen tot bestuurslid van de OOA voor een periode van nog drie jaar. Ik ben dat de OOA verplicht, vind ik, en mezelf eigenlijk ook wel. Want voor mijn gevoel ben ik pas halverwege en ik wil afmaken waar ik aan ben begonnen. Als jullie als OOA-leden me dat toevertrouwen uiteraard.

Dus ik snap de vraag die nu misschien bij je opkomt: halverwege waarvan dan en waar gaat de reis naartoe?

We zijn aan het verbouwen. Vorig jaar hebben we een innovation journey uitgevoerd. Het bleek de start van een ingrijpende verandering waar we nu volop mee bezig zijn. Ik beleef dat als een prikkelende uitdaging maar ook als een verantwoordelijkheid die ik af moet maken.

We hebben al veel stappen gezet. Tetske Fikst ‘t  als ons nieuwe ondersteuningsbureau. SIOO als adoptie-organisatie van het Boek&Festival. Een echte community manager die haar vleugels aan het uitslaan is en mensen bij elkaar brengt in pods. Een nieuw contract met een nieuwe uitgever, waarmee we op een andere meer dynamische manier gaan zorgen voor het delen van kennis en content, ondersteund door een curatorenpod. Een paar voorbeelden waar ik zelf bij betrokken ben.

En er staat nog veel en van alles op de rol. Een Lentecongres nieuwe stijl, bijvoorbeeld. Dit vindt plaats op 1 september plaatsvindt onder de titel Impactdag. Een dag waaraan je als OOA-lid zelf actief aan kunt deelnemen om zo de wereld een klein beetje beter te maken. Een dag die we samen organiseren met de ROA, het Young Consultancy Network van de ROA en de goede doelen-sector via het Centraal Bureau Fondsenwerving.

We bouwen de brug terwijl we er overheen lopen. Ik leer dat dat voor innoveren een vruchtbare manier is. Sluit nieuwe coalities, sla handen ineen en ga op weg. Gaandeweg vormt de vernieuwing zich tot iets dat je vooraf niet had kunnen bedenken en dat is meestal ook nog beter, leuker en completer dan je vooraf dacht. Gaandeweg ontmoet bovendien je weer nieuwe mensen, vind je ook steeds weer nieuwe zijwegen en kom je weer op nieuwe ideeën. Dat is verrijkend en stimulerend.

Nieuwe ideeën bedenken, opties en mogelijkheden zien. Ik reken dat allemaal tot mijn sterke punten. Maar het is ook uitdagend. Want ik reken al deze eigenschappen evengoed tot mijn valkuilen. Niet alles kan vandaag, niet alles kan in een keer of … niet alles kan überhaupt.

Maar ik zet door want ik ben ervan overtuigd dat de OOA toekomst heeft. In een tijd waarin we de ICT-middelen hebben om elkaar makkelijk te vinden, we meer dan ooit als autonome professionals in het vak staan en we zinvolle betekenis aan ons werk willen geven: als de Orde er niet was zouden we hem vandaag uitvinden. 

Met het heruitvinden van de OOA zijn we halverwege. Ben ík halverwege. Krijg je ik je vertrouwen? Of liever nog … doe je mee?

Raoul Schildmeijer

Stilstaan om vooruit te gaan

Stilstaan om vooruit te gaan

Martijn Jansen
ZZP’er
BEKIJK PROFIEL

Onlangs zag ik op het journaal een beeld van een opstijgende helikopter waarbij het leek alsof de wieken stilstonden. En toch ging het toestel de lucht in. Die optische illusie ontstaat omdat de wieken zo snel draaien, dat onze ogen het niet meer helemaal kunnen volgen. Dus voor een buitenstaander lijkt het of iets stilstaat, maar feitelijk gaat het nog steeds enorm snel vooruit.

Het deed me denken aan mijn eerste periode als bestuurslid bij de Ooa.

Want je zou als buitenstaander zo maar de indruk kunnen krijgen dat alles even stilstaat bij de Orde na het presenteren van de uitkomsten van de innovation journey begin oktober. Terwijl het tegenovergestelde volgens mij het geval is. We nemen de tijd om vorm te geven aan een nieuwe Orde. Dat oogt van buitenaf bezien mogelijk als ‘stilstaan’ maar is van binnenuit bekeken een kwestie van keihard werken.

Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. En tegelijkertijd blijven we ook de dingen doen die al zo gewaardeerd worden door onze leden. We hebben een geslaagde EHL achter de rug. En we zijn druk bezig met de voorbereiding van volgende evenementen. De nieuwe invulling van het Boek&Festival met 10 leesgroepen is een prachtig voorbeeld van hoe de innovation journey binnen de Orde ook praktisch een vertaling krijgt.

Wat oogt als stilstaan is vaak hard werken. Intervisie vormt daar een mooie illustratie van. Je neemt de tijd om stil te staan bij je eigen ontwikkeling, bij een werksituatie of vraagstuk in de praktijk. Ik gebruik het daarom ook graag als interventie in de opdrachten die ik doe.

Met alle ingezette vernieuwingen moeten we vooral niet vergeten dat we ook al veel gewaarde activiteiten hebben binnen de Ooa. Intervisie is er daar zeker één van, met jaarlijks ruim boven de 100 deelnemers. De deelnemers en begeleiders van de intervisiegroepen hebben natuurlijk al jaren laten zien dat het als adviseur belangrijk is om even tijd te nemen om ‘stil te staan’. Mijn eigen ervaring is dat er juist op zulke momenten heel veel gebeurt. En dat het enorm veel voortgang oplevert. Voor alle deelnemers aan de bijeenkomst. En vaak ook voor mij als begeleider. Gelukkig zien veel collega’s die meerwaarde ook, gezien het grote aantal inschrijvingen voor intervisie de afgelopen jaren.

Ik vind het mooi dat de werkgroep intervisie (desondanks?) ook continue bezig is om zich te vernieuwen en door te ontwikkelen. Onder meer door de inspiratie buiten onze eigen beroepsgroep te zoeken. Twee jaar geleden was dat nog bij de luchtvaart (piloten van vliegtuigen én helikopters). En ook dit jaar zijn ze er weer in geslaagd om een prachtige inspiratiedag op te zetten. Op 19 maart kunnen we leren van en met notarissen en advocaten. Ik twijfel er niet aan dat het een waardevolle en leerzame middag gaat worden voor de, nu al meer dan 50, leden die er bij zullen zijn.

Een mooi moment om met elkaar even stil te staan bij wat we goed doen en wat beter kan als adviseurs. En wellicht zelfs ook wel als Orde. Zodat we weer volgende stappen kunnen zetten met elkaar.  Want de ontwikkeling naar een nieuwe Ooa is nog niet af, maar we gaan zeker vooruit!

De adviseur als wereldverbeteraar of activist?

De adviseur als wereldverbeteraar of activist?

Anna Maria Donnina
Eigenaar advisebureau
BEKIJK PROFIEL

De adviseur als wereldverbeteraar is het Ooa thema van het jaar.
Hadden wij, toen we dit thema begin 2020 bedachten, kunnen weten hoe actueel dit in de eerste maand van 2021 al meteen zou zijn? Als je de kranten bekijkt is er aan activisme in ieder geval geen gebrek zou ik zo zeggen: De bestorming van het Capitool en het daaruit voortvloeiende impeachment proces dat morgen start, de val ons eigen kabinet als gevolg van een toeslagenschandaal, de invoering van de avondklok als gevolg van nieuwe Covid-19 varianten en alle rellen die daarmee gemoeid gingen, de demonstraties in Rusland voor de vrijlating van Aleksej Navalny…. Gelukkig konden we dat niet voorzien. Het zijn vormen van activisme waar ik mij, als veranderkundig adviseur, eindeloos in blijf verdiepen en uren bij kan weg mijmeren. Wat maakt toch dat mensen doen wat ze doen?

Wat we als bestuur ook niet voorzagen, maar wel hoopten is dat jullie zo enthousiast zouden meedoen aan de nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. En ook dat is in de eerste maand van het jaar al gelukt en gaat hopelijk de komende maanden nog veel verder.

Het begon tijdens de Ernst Hijmanslezing, die voor het eerst in de geschiedenis online georganiseerd is. Ondanks deze nieuwe vorm deden er een recordaantal deelnemers aan mee. Hans Vermaak nam ons tijdens lezing mee in de dilemma’s die we als adviseur tegenkomen en het belang van werken aan het werkelijke probleem en niet het symptoom. Een zeer inspirerend en leerzaam verhaal dat zeker de moeite waard is om nog eens terug te kijken. Hoe activistisch ben jij eigenlijk naar jouw opdrachtgevers?

Inmiddels beginnen ook de eerste pods te ontstaan. Het woord pod is een nieuwe term binnen de vereniging, die tijdens de laatste ALV geïntroduceerd is. Het zijn groepjes leden die zich, in een tijdelijke samenstelling, gedurende een bepaalde periode, bezighouden met actuele onderwerpen in het vak en hierin samen ontwikkelen. Deze eerste pods organiseren zich nu rondom de top 10 genomineerde titels voor Ooa boek van het jaar 2021. Een Leespod is in dit geval een onlinebijeenkomst van 2 uur waarin één boek uit de top 10 centraal staat en besproken wordt. De pods worden op verschillende momenten georganiseerd en begeleid door verschillende leden, dus als je niet kunt kiezen en aan meerdere mee wilt doen dan kan dat zeker.
Tijdens het boek&festival (20 april a.s.) worden de verschillende boeken uitgebreid besproken en wordt ook de winnaar bekend gemaakt. Dit keer organiseren we dit evenement in samenwerking met Sioo, helemaal online.
Aan mij de eer om de pod rond het boek Onmacht in samenleving en organisaties van Leike van Oss en Jaap van ’t Hek te begeleiden. Toepasselijke titel he? Dus ik kruip de komende (koude!) avonden naast de openhaard om te lezen en te mijmeren. En jij?

P.s. Ook andere events worden dit jaar geheel of gedeeltelijk in nieuwe jasjes gestoken. We hopen natuurlijk dat hieruit (maar ook spontaan) interessante nieuwe pods ontstaan. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de inspiratiedag op 19 maart a.s.. Zit jij in de eerste intervisiepod? Wil jij graag een pod starten rond een bepaald thema of bepaalde vraag? Meld je dan gerust via het secretariaat als we je hierbij kunnen helpen.

En kijk vooral ook even op de site van Sioo om meer te lezen over de genomineerde boeken en de leespods waar je aan deel kunt nemen! https://www.sioo.nl/actueel/nieuws/ooa-sioo-organiseren-boek-van-het-jaar-2021-online-boekfestival-en-leespods/