Werkgroep Beroepsethiek

De Werkgroep Beroepsethiek houdt zich bezig met de gedragscode.

Haar werkzaamheden bestaan uit:

  • bevorderen dat de code binnen en buiten de vereniging (meer) bekendheid krijgt;
  • aanspreekpunt zijn voor leden die vragen hebben over de code;
  • (op)volgen van ontwikkelingen met betrekking tot de code;
  • stimuleren van het actief en juist hanteren van de code.

Bij niet naleving van één of meer van de regels uit de gedragscode kunnen leden van de Ooa ter verantwoording worden geroepen voor hun handelingen of nalatigheid. In principe kan iedereen die een redelijk belang heeft (ter beoordeling door de Tuchtcommissie) een klacht indienen. 

Benieuwd naar wat er gebeurt na het indienen van een klacht? Bekijk de klachtenprocedure.

Voor meer informatie over uitspraken van de Tuchtcommissie en de Raad van Beroep kun je terecht bij het secretariaat.

De Werkgroep Beroepsethiek bestaat uit de volgende leden:

Fons Groen  -  voorzitter
Carine Hulscher-Slot  -  secretaris
Annelies Tegel
Harry Tweehuysen 
Dick van Dommelen