Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?
Professionaliseringsabonnement

Algemene voorwaarden professionaliseringsabonnement

Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle activiteiten uit de professionaliseringsagenda. Dit wordt je aangeboden naast het kosteloze evenementen van de Ooa, zoals bijvoorbeeld de Ernst Hijmanslezing, de nieuwjaarsbijeenkomst of de CMC-bijeenkomsten.

Nog geen lid van de Ooa?
Ter kennismaking met de Ooa kunnen ook niet-leden een professionaliseringsabonnement voor een jaar afsluiten.  Niet-leden kunnen daarmee deelnemen aan de activiteiten uit de professionaliseringsagenda met uitzondering van het intervisietraject.
Voor deelname aan het intervisietraject wordt het niet-leden tarief in rekening gebracht. Na een jaar kan het abonnement worden voortgezet tegen de geldende reguliere tarieven in combinatie met het Ooa-lidmaatschap.

Het professionaliseringsabonnement loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd aan het einde van het kalenderjaar. De verlenging gebeurt tegen de tariefvoorwaarden die gelden op het moment van de verlenging. Op voorhand publiceert de Ooa het abonnementstarief op haar website.

Opzegging van het abonnement door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging dient schriftelijk (per post of per e-mail) aan het bestuur verstuurd te worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand derhalve voor 1 december. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het abonnement door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Spelregels professionaliseringsabonnement

Voor deelname aan het Ooa-professionaliseringsprogramma met een abonnement gelden de volgende spelregels:

1. Ooa-leden kunnen zich jaarlijks voor een onbeperkt aantal evenementen inschrijven.

2. Leden met een jaarabonnement zijn in het toelatingsbeleid gelijkgesteld aan leden die per evenement betalen.

3. De Ooa kan een maximum stellen aan het toe te laten aantal deelnemers per evenement.

4. De Ooa hanteert een wachtlijstregeling. Indien ruimte beschikbaar komt kunnen leden (in principe op volgorde van aanmelding) alsnog toegelaten worden.

5. Bij overtekening kan het betreffende evenement nogmaals geprogrammeerd worden (ter beoordeling van het bestuur).

6. Leden die nog geen bijeenkomst hebben bijgewoond kunnen, in geval van overtekening, voorrang krijgen boven leden die twee of meer onderdelen uit het Ooa-programma hebben bijgewoond.

7. Afmelden voor een bijeenkomst kan tot 24 uur van te voren. (Er is een 'no show' regeling van toepassing).

8. Studentleden en derden (zoals leden van aanpalende clubs waarmee de Ooa afspraken heeft) zijn welkom op verschillende Ooa-bijeenkomsten. Bij overtekening hebben reguliere Ooa-leden voorrang. Eventueel kan er een quotum aan studenten/derden worden gesteld.

9. Het bestuur kan ervoor kiezen onderdelen van het jaarprogramma, op basis van voortschrijdend inzicht aan te passen. Als dit nadelige gevolgen heeft voor een Ooa-lid dan zal hij/zij altijd een alternatief aanbod ontvangen.

10. De kortingsregelingen van de Ooa zijn niet van toepassing op het professionaliseringsabonnement.