Workshops over EBP bij organisatieadvisering

Wanneer
07-10-2021 15:00 uur tot 19:00 uur
Waar
Locatie nog te bepalen
Wat
Workshop
3 PE

Verzamelen en spelen met bewijsmateriaal: een leergang van vier kennisworkshops, georganiseerd door het Platform Advieskwaliteit, gericht op het ontwikkelen van inzicht en vaardigheid in Evidence Based Practice bij organisatieadvisering

De Leergang ‘Verzamelen en spelen met bewijsmateriaal’ heeft als doel de deelnemers inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van Evidence-Based Practice (EBP) bij organisatieadvisering en de vaardigheid om deze inzichten toe te passen in de adviespraktijk. EBP betekent hierin het gericht verzamelen en zorgvuldig gebruiken van bewijsmateriaal bij het ontwerpen en onderbouwen van de interventies die een adviseur doet voor, tijdens en bij afsluiting van het adviesproces. EBP betreft de rationele component van het adviseren.
Dit bewijsmateriaal is meestal zeer verschillend van aard: kennis uit wetenschappelijk onderzoek, publiek beschikbare kennis, kennis uit eigen onderzoek voor en tijdens de opdracht, kennis van de leden van de klantorganisatie, ervaringskennis van collega’s en van het vak. EBP houdt in het voor jezelf expliciet onderbouwen van professionele beslissingen met gebruik van bewijsmateriaal over het te verwachten effect van de voorgenomen interventies (‘evidence-based werken’). Die onderbouwing is in het algemeen ook van belang om de klant mee te nemen in de geadviseerde interventies. Bij het ontwerpen en uitvoeren professionele handelingen zijn naast de rationele component en EBP nog diverse andere componenten van essentieel belang; dit is ook een belangrijk aandachtspunt in deze Leergang.

De doelgroep voor de Leergang bestaat uit actieve (externe of interne) organisatieadviseurs, zowel met ervaring uit een beperkt aantal opdrachten als met een jarenlange ervaring; beide groepen kunnen van elkaar leren.

De Leergang bestaat uit een serie van vier workshops. In de workshops wordt meestal gewerkt met door de deelnemers ingebrachte cases.

Workshop 1: het valideren van eindadviezen.
Niet iedere opdracht bevat een vraag naar een (eind) advies, maar voor deze eerste workshop is een eindadvies als een duidelijk herkenbare interventie gekozen voor een oefening in EBP: het verzamelen en gebruiken van uiteenlopend bewijsmateriaal voor het ontwerpen en onderbouwen van een effectief eindadvies. De centrale vraag is telkens: waarom denk ik dat de opdrachtgever met de uitvoering van dit advies het gestelde probleem zal kunnen oplossen? Gewerkt wordt op basis van eigen cases.

Workshop 2: mogelijkheden en beperkingen van EBP bij organisatieadvisering
In deze workshop wordt het geleerde zoeken en gebruiken van bewijsmateriaal uitgebreid naar een breder scala van interventies. Op basis van eigen cases wordt geïnventariseerd wat voor jou de belangrijkste interventies zijn geweest in deze cases en wat voor bewijsmateriaal je gebruikt hebt om deze beslissingen te ontwerpen en om deze voor jezelf te onderbouwen (en eventueel ook voor de klant). Gevolgd door een open debat om van elkaar te leren wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van EBP bij organisatieadviseren.

Workshop 3: pijnlijke veranderingsprocessen
Dit is een oefening om ervaringskennis op een handelingsgerichte wijze te expliciteren en valideren. Behalve voor alleen op onderzoek gerichte opdrachten heeft iedere adviesopdracht een verandercomponent. Ook als de opdracht geen begeleiding van de voorgestelde verandering omvat, moet steeds rekening gehouden worden met de veranderbaarheid van de klantorganisatie. Veel veranderingen hebben ook (grote of minder grote) pijnlijke componenten. Hoe daarmee op een zorgvuldige en respectvolle wijze mee om te gaan is dan de opgave.

Workshop 4: het toepassen van EBP
In de afsluitende workshop wordt het thema besluitvorming verder verbreed naar meer dan het toepassen van rationeel denken: het gaat nu om professioneel verantwoorde besluitvorming. Het doel hiervan is om EBP te positioneren naast andere componenten van adviseren, zoals intuïtie, creativiteit, ethiek en de eigen professionele waarden. Dit wordt geoefend op basis van een complexe, reeds uitgevoerde casus, gepresenteerd door de ervaren adviseur die de betreffende opdracht heeft uitgevoerd. Uit die casus zullen twee cruciale interventies worden behandeld. Aan de deelnemers wordt gevraagd wat zij zouden doen in dit geval. Zij krijgen de gelegenheid om daarvoor bewijsmateriaal te verzamelen door de betreffende adviseur te bevragen. Deelnemers werken in tweetallen en presenteren dan hun keuzes met het daarvoor gebruikte bewijsmateriaal, de onderbouwing die zij op basis van dat materiaal gemaakt hebben en welke zaken ook hebben meegespeeld bij het ontwerpen van de interventies (zowel wat zij de opdrachtgever verteld hebben als hun meer persoonlijke overwegingen).

Data

7 oktober van 15:00 tot 19:00 uur
De data van de drie volgende workshops (waar per workshop 3pe punten worden toegekend) worden vastgesteld in overleg met de deelnemers

Programma
Wisselt per workshop, zie beschrijving hierboven.
Er wordt meestal gewerkt op basis van door deelnemers ingebrachte cases

PE-punten
Drie blauwe PE-punten per workshop. 

Kosten
Deze serie wordt kosteloos aangeboden aan Ooa-leden met een professionaliseringsabonnement. Ooa-leden zonder een professionaliseringsabonnement en leden van partnerverenigingen betalen per workshop € 95,-. Niet-leden betalen per workshop € 145,-.

Aanmelden
Aanmelden kun je uiterlijk tot en met 27 september a.s. via info@ooa.nl


Professionaliseringsabonnement

Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle Ooa-evenementen uit de agenda. De kosten voor dit abonnement bedragen €175,-;
Je kunt het professionaliseringsabonnement afsluiten via jouw profiel op de website. 


Nog geen lid van de Ooa en toch een professionaliseringsabonnement?

Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,- per jaar. Interesse? Stuur dan een e-mail aan info@ooa.nl 


Annuleren
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig via 'Mijn Evenementen' op de website. Bij niet tijdig annuleren of no-show zijn we genoodzaakt een factuur van €45,- te sturen, ook wanneer je een professionaliseringsabonnement hebt.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst

5 deelnemers