Online Kennisworkshop ‘Samengesteld besturen en organiseren’

Wanneer
17-06-2021 15:00 uur tot 18:00 uur
Waar
Online
Wat
Bijeenkomst
3 PE

Welk handelingsrepertoire heeft de adviseur voorhanden als in een opdracht kloven te overbruggen zijn tussen diverse werelden?
Dat is het centrale onderwerp van deze online kennisworkshop.

Waar de workshop over gaat?
In organisaties wordt veelal gezocht naar ‘oplossingen’ binnen het klassieke denken over besturen en organiseren. De veronderstelling hierbij is dat vraagstukken kunnen worden opgelost door het beheersen van bijvoorbeeld professionals en werknemers via bureaucratische en hiërarchische middelen (ingezet door het management). Echter deze sturing blijkt beperkt mogelijk door toenemende wederzijdse afhankelijkheden en spreiding van macht. Zeker in een snel veranderende, onzekere en complexe samenleving met een grote diversiteit aan spelers. Er is geen kant en klaar recept voor ‘werkzaam’ samenwerken tussen partijen die van elkaar afhankelijk zijn én uiteenlopende belangen, opvattingen en gedragingen hebben.Tijdens de kennisworkshop bezien we aan de hand van de concrete cases van de deelnemers hoe adviseurs omgaan met de spanningen tussen partijen die samen iets willen of moeten.

Wat levert de workshop je op?
Dankzij kennis van de deelnemers en hun inzicht in verschillende contexten krijg je een gedetailleerder beeld hoe deze ingrepen in verschillende situaties uitpakken. Je krijgt inzicht in: wat wérkt, wanneer wel en wanneer niet? De workshop verrijkt je beeldvorming over hoe een vergelijkbaar probleem in andere situaties speelt en reikt concrete ideeën aan voor toepasbare interventies. De kennisworkshop en stelt je in staat je een oordeel te vormen in hoeverre deze interventies ook in jouw situatie kunnen helpen. Kortom: je krijgt inzicht in de oplossingsstrategieën van anderen en de toepasbaarheid ervan in je eigen situatie.


Datum
17 juni 2021 van 15.00 – 18.00 uur.

 

Programma
14.45 uur        digitale inloop

15.00 uur        workshop; deels in subgroepen

18.00 uur        einde

Uitbouwen van het thema
Deze kennisworkshop maakt deel uit van een aantal activiteiten die het Platform Advieskwaliteit en de Activiteitencommissie organiseren rond het thema ‘Samengesteld besturen en organiseren’. Afgelopen december is over dit thema een Webinar verzorgd door Linda Muijsers, direct gevolgd door een kennisworkshop. We bouwen op de uitkomsten van deze kennisworkshop voort, mede ter voorbereiding van een najaarsbijeenkomst (hopelijk live) waarbij we verdiepen op het ‘creëren van experimenteerruimte’. Experimenteerruimte creëren is één van de handelingsalternatieven van de adviseur in contexten waar kloven zijn te overbruggen.

Wat we vooraf vragen
Het doel van kennisworkshops is om de ervaringskennis van de deelnemers te expliciteren, valideren en generaliseren. Er wordt gewerkt op basis van eigen praktijkervaring. Daarom zullen we je ongeveer twee weken voorafgaand aan de workshop vragen om een korte beschrijving van een eigen (geanonimiseerde) casus te maken en te mailen. Het gaat om een beschrijving ter grootte van maximaal een A4’tjevolgens een op de workshop toegesneden format.


PE-punten voor CMC herregistratie
Als CMC lid van de Ooa ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van jouw PE-punten. Voor deze serie van bijeenkomsten worden 3 blauwe PE-punten toegekend. Deze punten kan je zelf toevoegen in jouw CRP dossier. De deelnemerslijsten van bijeenkomsten worden binnen vijf werkdagen op het besloten deel van de Ooa-website gepubliceerd. Deze deelnemerslijsten kan je als bewijs opvoeren. Het is dus belangrijk dat je altijd je aanwezigheid aangeeft door de deelnemerslijst te paraferen.  


Aanmelden
Aanmelden kun je uiterlijk tot en met 3 juni.
Voor de aanvang van de workshop ontvang het format voor het maken van je A4’tje over een eigen casus (deze A4'tjes zijn essentieel voor je eigen leerervaring en voor het slagen van de workshop). 


Kosten

Deze serie wordt kosteloos aangeboden aan Ooa-leden met een professionaliseringsabonnement. Ooa-leden zonder een professionaliseringsabonnement en leden van partnerverenigingen betalen per workshop € 95,-. Niet-leden betalen per workshop € 145,-.


Professionaliseringsabonnement

Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle Ooa-evenementen uit de agenda. De kosten voor dit abonnement bedragen €175,-;
Je kunt het professionaliseringsabonnement afsluiten via jouw profiel op de website. 


Nog geen lid van de Ooa en toch een professionaliseringsabonnement?

Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,- per jaar. Interesse? Stuur dan een e-mail aan info@ooa.nl 


Annuleren
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig via 'Mijn Evenementen' op de website. Bij niet tijdig annuleren of no-show zijn we genoodzaakt een factuur van €45,- te sturen, ook wanneer je een professionaliseringsabonnement hebt.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.


Beeldmateriaal evenement
Op de evenementen van de Ooa worden regelmatig foto’s genomen of video’s gemaakt voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van het evenement bij de registratiebalie. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren. 

 

Nog meer weten?
Voor vragen over de locatie, dieetwensen, abonnementen, certificering of betalingen kun je contact opnemen met het Ooa-secretariaat, telefoon: 0651481247
Heb je vragen over de inhoud? Neem dan contact op met Elsbeth Reitsma van het Platform Advieskwaliteit – Telefoon: 06-10921514  

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst

8 deelnemers