Experiment intervisie en advieskwaliteit ‘Reflecteer vanuit twee invalshoeken’

Wanneer
17-09-2020 15:00 uur tot 20:00 uur
Waar
BOVAGhuis te Bunnik
Wat
Workshop
3 PE

Datum: 17 september 2020

Vind je het interessant om jezelf vakinhoudelijk uit te dagen? Is een uitnodiging om uit je comfortzone te komen welkom? Dan is hier een unieke kans om op twee verschillende manieren te reflecteren op je casuïstiek.

Uniek experiment

De Werkgroep Intervisie en het Platform Advieskwaliteit organiseren gezamenlijk een workshop, waarbij je zowel aan een intervisiesessie als aan een kennisworkshop deelneemt. Daardoor komt de focus zowel op de persoon van de adviseur als op de inhoud van het vraagstuk en werkzame interventies te liggen. Eigen casuïstiek van de deelnemers vormt het vertrekpunt. Natuurlijk onderzoeken we aan het eind welke verschillen je hebt ervaren en wat je ervan hebt geleerd.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 september van 15.00 – 20.00 uur (inclusief broodje). De locatie is het BOVAGhuis te Bunnik.


Thema:
opdrachtgever als onderdeel van het probleem
Soms is bij veranderopgaven de opdrachtgever zelf onderdeel van het probleem. Het gaat hierbij om situaties waarbij de opdrachtgever in principe verwacht dat anderen moeten veranderen, terwijl de adviseur begint te denken dat de opdrachtgever zélf (ook) moet veranderen of minstens onderdeel van het vraagstuk is. Hoe acteer je dan effectief vanuit je rol als adviseur? Wat zijn in zo’n situatie je (persoonlijke) valkuilen? Tegen welke dilemma’s loop je aan? Wat vraag je je over jezelf af? Wat zijn je eigen overtuigingen en waarden die in zo’n situatie een rol spelen? Wat zijn de achterliggende motivatie en aannames voor je handelen? Maar ook: wat zijn in zo’n situatie werkzame oplossingsstrategieën?

Wat levert de workshop je op?
Door zowel een intervisiesessie als een kennisworkshop over het thema te doorlopen, krijg je zicht op twee kanten van dezelfde medaille.

Werkwijze intervisie

Intervisie heeft tot doel inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen door in een kleine groep van vakgenoten te reflecteren op een vraagstuk vanuit het werk volgens een intervisiemethode. Je onderzoekt wat jouw achterliggende opvattingen zijn als professional, die een rol spelen in de manier waarop je het vak uitoefent. Het gaat om het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en het verrijken van het handelingsrepertoire van de deelnemer. Daarbij ligt de focus op jouw persoonlijke rol als adviseur in het vraagstuk.

Werkwijze kennisworkshop

Bij de kennisworkshop krijg je dankzij kennis van de deelnemers en hun inzicht in verschillende contexten een gedetailleerder beeld hoe de ingrepen in verschillende situaties uitpakken. Je krijgt inzicht in: wat wérkt, wanneer wel en wanneer niet? De workshops verrijken je beeldvorming over hoe een vergelijkbaar probleem in andere situaties speelt. Je krijgt inzicht in de oplossingsstrategieën van anderen en de toepasbaarheid ervan in je eigen situatie. De focus in deze werkwijze ligt op het onderzoeken van de gemeenschappelijke beelden van het vak en werkzame strategieën van jou als adviseur.

Je zult in één middag oefenen met beide werkwijzen.
Als bonus krijg je zicht op beide werkvormen: de overeenkomsten en verschillen tussen een intervisiesessie en een kennisworkshop, wat ze ten opzichte van elkaar toevoegen en hoe je jezelf tot de werkvormen verhoudt.

Programma
15:00 uur – Registratie en welkom
15:30 uur – Ronde 1: intervisie of kennisworkshop
17.00 uur – Pauze met snack
17:30 uur – Ronde 2: wisselen van intervisie en kennisworkshop
19:00 uur – Reflectie op de werkvormen en een broodje

20.00 uur – Einde.

Wat we vooraf vragen
Er wordt gewerkt op basis van eigen praktijkervaring. Daarom zullen we je twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst vragen om een korte beschrijving van een eigen (geanonimiseerde) casus rond het bovenbeschreven thema inclusief leervraag te maken en te mailen. Het gaat om een beschrijving ter grootte van een half tot éen A4’tje. Het A4’tje draagt overigens ook bij aan je eigen leerervaring.

Aanmelden:

Aanmelden kun je uiterlijk tot en met 3 september 2020. De bijeenkomst gaat door bij aanmelding van minimaal 12 personen.

Uiterlijk twee weken voor de aanvang van de bijeenkomst ontvang je de routebeschrijving en het format voor het maken van je A4’tje over een eigen casus.

PE-punten voor CMC herregistratie:
Als CMC lid van de Ooa ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van jouw PE-punten. Voor deze bijeenkomst worden 3 blauwe PE-punten toegekend. Deze punten kan je zelf toevoegen in jouw dossier in PE-online.  De deelnemerslijst van de bijeenkomst wordt binnen vijf werkdagen op het besloten deel van de Ooa-website gepubliceerd. Deze deelnemerslijsten kan je als bewijs opvoeren. Het is dus belangrijk dat je altijd je aanwezigheid aangeeft door de deelnemerslijst te paraferen.  

Kosten (excl. BTW):
Deze workshop wordt kosteloos aangeboden aan Ooa-leden met een professionaliseringsabonnement. Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle Ooa-evenementen uit de agenda. De kosten voor dit abonnement bedragen € 195,- (excl. BTW). Klik hier om er een af te sluiten. 

Ooa-leden zonder een professionaliseringsabonnement en leden van partnerverenigingen betalen € 95,-. Niet-leden betalen € 145,-.

Nog geen lid van de Ooa en toch een professionaliseringsabonnement?
Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,- per jaar. Interesse? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat.

Afmelden:
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor.
Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen, dan kun je tot 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst kosteloos afmelden door in te loggen op 'Mijn Ooa'. Wanneer je niet bent afgemeld zijn we genoodzaakt om €95,- (excl. BTW) in rekening te brengen voor de gemaakte kosten, ook als je een professionaliseringsabonnement hebt.

Beeldmateriaal evenement
Op de evenementen van de Ooa worden regelmatig foto’s genomen of video’s gemaakt voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van de bijeenkomst bij de organisator. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren. 

Nog meer weten?
Voor vragen over de locatie, dieetwensen, abonnementen, certificering of betalingen kun je contact opnemen met het Ooa-secretariaat, telefoon: 033 247 34 42 , info@mosevents.nl.

Voor inhoudelijke vragen:
Martine Maes (06-57930691) of Wilma Beijer (06-46408243) (Werkgroep Intervisie) en Tibor Goossens (06-43992819) of Elsbeth Reitsma (06-10921514) (Platform Advieskwaliteit).

 

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst

14 deelnemers