Drieluik ‘Adviseren vanuit kwaliteit’ 3e workshop 'De opdrachtgever als onderdeel van het probleem'

Wanneer
28-10-2020 14:45 uur tot 18:00 uur
Waar
Online
Wat
Bijeenkomst
3 PE

In 2020 organiseert het Platform Advieskwaliteit in samenwerking met de Ooa en M&C, een serie van 3 kennisworkshops. De keuze voor een serie is gemaakt omdat deelnemers vanuit vorige workshops hebben aangegeven het waardevol te vinden om kennis te stapelen op verschillende onderwerpen. Iets wat in losse dagen niet altijd mogelijk is.

De thema’s van deze serie zijn:

 • Validering van adviezen; hoe weet je of je advies de gewenste uitkomsten oplevert? (15 juni 2020) Een advies claimt in principe dat de uitvoering ervan het overeengekomen probleem zal oplossen. Validering is het wikken en wegen of dit het geval zal zijn. Het is het nagaan welk ‘bewijsmateriaal’ je kan aanvoeren ter onderbouwing van de stelling dat het advies bij uitvoering zal ‘werken’. Je doet dit eerst voor jezelf, later ook voor anderen. In de workshop wordt op basis van concrete cases nagegaan hoe te valideren, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van valideringsstrategieën, ontwikkeld bij eerdere workshops validering. Ook de validering van je aanpak zal aan de orde komen. 

 • Rolwisseling in een opdracht: wanneer komt rolzuiverheid onder spanning te staan? (25 november 2020) Bij de uitvoering van een opdracht kan de rolzuiverheid van de adviseur onder spanning komen te staan, hetgeen voor hem/haarzelf inhoudelijke en ethische problemen kan geven, maar vooral ook problemen voor de leden van de organisatie waarvoor hij/zij werkt. Bijvoorbeeld een rolwisseling van adviseur naar projectleider; van begeleider naar (interim)manager, van coach naar beoordelaar. In deze kennisworkshops bundelen we handelingsstrategieën voor dit soort problemen en zoeken we naar werkzame mechanismen waardoor die handelingen de gewenste uitkomsten geven.

 • De opdrachtgever als onderdeel van het probleem (28 oktober 2020) Soms is bij veranderopgaven de opdrachtgever zelf deel van het probleem. Het gaat hierbij om situaties waarbij de opdrachtgever in principe verwacht dat anderen moeten veranderen, terwijl de adviseur begint te denken dat de opdrachtgever zélf moet veranderen of misschien zelfs een andere functie zou moeten zoeken.
  In deze kennisworkshop verkennen we aan de hand van concrete cases hoe hiermee is om te gaan en wat werkzame handelingsstrategieën zijn. 

De serie is voor en door professionals die belangeloos ervaringskennis ontsluiten en opwerken op basis van concrete, door de workshopdeelnemers in te brengen cases. 

Wat levert de workshop je op?
Dankzij kennis van de deelnemers en hun inzicht in verschillende contexten krijg je een gedetailleerder beeld hoe deze ingrepen in verschillende situaties uitpakken. Je krijgt inzicht in: wat wérkt, wanneer wel en wanneer niet?

De workshops verrijken je beeldvorming over hoe een vergelijkbaar probleem in andere situaties speelt, reikt concrete ideeën aan voor toepasbare interventies, en stelt je in staat je een oordeel te vormen in hoeverre deze interventies ook in jouw situatie kunnen helpen.   

Kortom: je krijgt inzicht in de oplossingsstrategieën van anderen en de toepasbaarheid ervan in je eigen situatie. 

Data

 • maandag 15 juni 2020 (validering van adviezen) Heeft inmiddels plaats gevonden.
 • woensdag 28 oktober 2020 (de opdrachtgever als onderdeel van het probleem) > meld je aan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina
 • woensdag 25 november 2020  (rolwisseling in een opdracht) > meld je aan via deze pagina

Programma
14:45 uur - Digitale inloop
15:00 uur - Workshop; deels in sub groepen
18:00 uur - (uitloop tot 18.30 uur) einde 

Wat we vooraf vragen

Het doel van de workshops is om de ervaringskennis van de deelnemers te expliciteren, valideren en generaliseren. Er wordt gewerkt op basis van eigen praktijkervaring. Daarom zullen we je twee weken voorafgaand aan iedere workshop vragen om een korte beschrijving van een eigen (geanonimiseerde) casus te maken en te mailen. Het gaat om een beschrijving ter grootte van maximaal een A4’tjevolgens een op de workshop toegesneden format.

PE-punten voor CMC herregistratie
Als CMC lid van de Ooa ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van jouw PE-punten. Voor deze serie van bijeenkomsten worden 9 blauwe PE-punten toegekend (dat is dus voor de hele serie) of 3 blauwe PE-punten per bijeeenkomst. Deze punten kan je zelf toevoegen in jouw dossier in PE-online.  De deelnemerslijsten van bijeenkomsten worden binnen vijf werkdagen op het besloten deel van de Ooa-website gepubliceerd. Deze deelnemerslijsten kan je als bewijs opvoeren. Het is dus belangrijk dat je altijd je aanwezigheid aangeeft door de deelnemerslijst te paraferen.  

Aanmelden
Aanmelden kun je uiterlijk tot en met 1 juni 2020.

Twee weken voor de aanvang van de workshop ontvang je de routebeschrijving en het format voor het maken van je A4’tje over een eigen casus (deze A4'tjes zijn essentieel voor je eigen leerervaring en voor het slagen van de workshop). 

Kosten
Deze serie wordt kosteloos aangeboden aan Ooa-leden met een professionaliseringsabonnement. Ooa-leden zonder een professionaliseringsabonnement en leden van partnerverenigingen betalen € 285,- of per workshop € 95,-. Niet-leden betalen €435,- of per workshop € 145,-.

Professionaliseringsabonnement
Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle Ooa-evenementen uit de agenda. De kosten voor dit abonnement bedragen €175,-;
Je kunt het professionaliseringsabonnement afsluiten via jouw profiel op de website. 

Nog geen lid van de Ooa en toch een professionaliseringsabonnement?
Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,- per jaar. Interesse? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat.

COVID-19
Bij deelname aan deze bijeenkomsten willen wij je vriendelijk verzoeken om de RIVM-richtlijnen in acht te nemen.

 • Houd 1,5 meter afstand van de andere deelnemers
 • Neem de hygiënemaatregelen in acht. Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie/zaal telkens de handen.
 • Volg op de locatie de gecommuniceerde richtlijnen.

Tevens verzoeken wij je vriendelijk om melding te maken als blijkt dat je tot 14 dagen na deelname aan de bijeenkomst positief getest bent op COVID-19.

Annuleren
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig via 'Mijn Evenementen' op de website. Bij niet tijdig annuleren of no-show zijn we genoodzaakt een factuur van €45,- te sturen, ook wanneer je een professionaliseringsabonnement hebt. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Beeldmateriaal evenement
Op de evenementen van de Ooa worden regelmatig foto’s genomen of video’s gemaakt voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van het evenement bij de registratiebalie. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren. 

Nog meer weten?
Voor vragen over de locatie, dieetwensen, abonnementen, certificering of betalingen kun je contact opnemen met het Ooa-secretariaat, telefoon: 033 247 34 42 , info@mosevents.nl.

Heb je vragen over de inhoud? Neem dan contact op met Elsbeth Reitsma  of Karin van Ginkel van het Platform Advieskwaliteit – Telefoon: 06-10921514 (Elsbeth)/06-39308091 (Karin).

 

 

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst

8 deelnemers