Live-webinar Studiebijeenkomst Samengesteld besturen en organiseren in theorie en praktijk

Wanneer
01-12-2020 10:00 uur tot 12:30 uur
Waar
Online
Wat
Bijeenkomst
1 PE
3 PE

Beheersen óf werken met onderling vertrouwen? Werken met duidelijk afgebakende bureaucratische en hiërarchische besturingsprincipes óf vage regels en afspraken? Plannen, implementeren en controleren óf experimenteren en ontwikkelen? Centraliseren óf decentraliseren? Het zijn dilemma’s waar organisatiewerkers mee te maken hebben in hun zoektocht naar een effectieve manier van besturen en organiseren.

De Activiteiten Commissie en het Platform Advieskwaliteit organiseren gezamenlijk op 1 december online van 10.00 – 12.30 uur  een studiebijeenkomst over de hiervoor genoemde dilemma’s.

Linda Muijsers, auteur van het proefschrift ‘Samengesteld besturen’, is de keynote speaker bij deze bijeenkomst. Centraal staat het vraagstuk hoe vakinhoudelijke professionals en managers/bestuurders met elkaar tot een vergelijk komen. Een universeel thema bij de opdrachtgevers van organisatieadviseurs.
Linda Muijsers bespreekt de wijze waarop in organisaties wordt omgegaan met spanningen tussen partijen als gevolg van hun wederzijdse afhankelijkheden en uiteenlopende belangen, opvattingen en gedragsregels. Daarbij gaat ze in op de organiseerdilemma’s waar deze organisaties mee te maken hebben. Daarnaast zoomt ze in op wat dit betekent voor de competenties van de mensen die werken in deze arena. Dit alles doet zij vanuit haar ervaringen als adviseur en onderzoeker. In het bijzonder baseert ze zich op haar promotieonderzoek naar het spanningsveld tussen management en medici in Nederlandse algemene ziekenhuizen en de manier waarop dit wordt gehanteerd. In de bespreking zoomt ze in op de context van ziekenhuizen waar dit spanningsveld extreem tot uiting komt. Zie de bijlage voor verdere informatie over het promotieonderzoek.

Het live-webinar met Linda Muijsers wordt vervolgd met een kennisworkshop via Teams, waarbij de deelnemers hun ervaringskennis delen over het adviseren in organisaties/sectoren waarbij is om te gaan met de spanningen tussen bestuurders/managers en professionals.
Tijdens de kennisworkshop wordt met concrete casuïstiek gewerkt, die aan de hand van de pCIMO-logica wordt doorgenomen. Voor de effectiviteit van de workshop is het zinvol om een korte, eigen case voor te bereiden (mag, hoeft natuurlijk niet). Daarom wordt 2 weken voorafgaand aan de studiebijeenkomst gevraagd om een korte case-beschrijving van een half A4 aan te leveren.

Vanzelfsprekend staat het deelnemers ook vrij om alleen aan de sessie met Linda Muijsers deel te nemen.

Klik hier voor een toelichting over Linda Muijsers.

Programma
10.00 – 10.45 uur         Live-webinar met Linda Muijsers
10.45 – 11.00 uur         Korte pauze
11.00 – 12.30 uur         Kennisworkshops met pCimo-methode
12.30 uur                     Einde

Aanmelden
Op deze Studiebijeenkomst is geen maximaal aantal deelnemers. Graag bij inschrijving aangeven of je ook deelneemt aan de kennisworkshops.

Aanmelden kun je uiterlijk tot en met maandag 24 november 2020.

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de workshop ontvang je een bevestiging en de routebeschrijving.

Toegevoegde waarde voor Ooa-leden
Deelname aan de interactieve sessie met Linda Muijsers levert 2 blauwe punten en 1 groene punt op voor jouw CMC-hercertificering.
Volg je ook de kennisworkshops dan levert dit nog 1 extra blauwe punt op voor jouw CMC-hercertificering.

Kosten
Deze bijeenkomst maakt deel uit van het professionaliseringsabonnement. Leden die dit niet hebben betalen €95,-. Niet-leden betalen € 145,-.

Professionaliseringsabonnement
Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle Ooa-evenementen uit de agenda. De kosten voor dit abonnement bedragen €175,-;
Je kunt het professionaliseringsabonnement afsluiten via jouw profiel op de website. 

Nog geen lid van de Ooa en toch een professionaliseringsabonnement?
Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,- per jaar. Interesse? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat.

Annuleren
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig via 'Mijn Evenementen' op de website. Bij niet tijdig annuleren of no-show zijn we genoodzaakt een factuur van €45,- te sturen, ook wanneer je een professionaliseringsabonnement hebt.

Beeldmateriaal evenement live en online
Op delive en online evenementen van de Ooa worden regelmatig foto’s en videos genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van het evenement bij de registratiebalie. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren. 

PE-punten
Als CMC lid van de Ooa ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van jouw PE-punten. Voor de interactieve sessie worden 2 blauwe PE-punten en 1 groene PE-punt toegekend. En voor de kennisworkshops 1 blauwe PE-punt. Deze punten kan je zelf toevoegen in jouw dossier in PE-online.  De deelnemerslijsten van bijeenkomsten worden binnen vijf werkdagen op het besloten deel van de Ooa-website gepubliceerd. Deze deelnemerslijsten kan je als bewijs opvoeren. Het is dus belangrijk dat je altijd je aanwezigheid aangeeft door de deelnemerslijst te paraferen.  

Informatie
Ooa-secretariaat, tel. 033 247 34 42


Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst

17 deelnemers