Kennisontwikkeldag Platform Advieskwaliteit

Wanneer
20-06-2019 15:30 uur tot 20:00 uur
Waar
C3
Storkstraat 28a
3833 LB Leusden
Wat
Bijeenkomst
3 PE

Over ‘Governance onder druk’ en over ‘Validering van advies’  de vierde kennisontwikkeldag van het Platform Advieskwaliteit

Tijdens deze vierde kennisontwikkeldag worden parallel workshops over twee onderwerpen gegeven, ieder gericht op het ontwikkelen van hoogwaardige ervaringskennis met betrekking tot het gegeven workshopthema.

Deze thema’s zijn:

  • Governance onder druk:
    Het thema van deze workshop gaat over de situatie waarin je als adviseur tijdens een opdracht geconfronteerd wordt met spanningen in de samenwerking tussen bestuurder en toezichthouder of de samenwerking tussen bestuur en medezeggenschap. Of de situatie waarin je als adviseur specifiek wordt gevraagd om over spanningen op het gebied van governance te adviseren en te interveniëren. Wat zijn mogelijke interventies? Wat is werkzaam en wat vooral niet? In de workshop vormen concrete cases de basis voor het gesprek.
  • Validering van adviezen; hoe weet je of je advies de gewenste uitkomsten oplevert:
    Een advies claimt in principe dat de uitvoering er van het overeengekomen probleem zal oplossen. Validering is het wikken en wegen of dit het geval zal zijn. Het is het nagaan welk ‘bewijsmateriaal’ je kan aanvoeren ter onderbouwing van de stelling dat het advies bij uitvoering zal ‘werken’. Je doet dit eerst voor jezelf, later ook voor anderen. In de workshop wordt op basis van concrete cases nagegaan hoe te valideren, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van valideringsstrategieën, ontwikkeld bij eerdere workshops validering. Ook de validering van je aanpak zal aan de orde komen. 

De kennisontwikkeldag heeft als concept het voor en door professionals belangeloos ontsluiten en opwerken van ervaringskennis op basis van concrete, door de workshopdeelnemers in te brengen cases. De kennisontwikkeldag wordt georganiseerd door het Platform Advieskwaliteit, in samenwerking met de Ooa en M&C. C3 adviseurs en managers in Leusden biedt deze keer gastvrijheid door haar ruimte ter beschikking te stellen.

Programma
15:30 uur - Ontvangst en registratie
16:00 uur - Aanvang workshops
19.00 uur - Lichte maaltijd
19:30 uur - Plenair gesprek over de uitkomsten
20:00 uur - Sluiting 

Vooraf een vraag
Het doel van de workshops is om de ervaringskennis van de deelnemers te expliciteren, valideren en generaliseren. Er wordt gewerkt op basis van eigen praktijkervaring. Daarom wordt ruim een week voorafgaand aan de workshop aan de deelnemers gevraagd een korte beschrijving van een eigen casus te maken en in te sturen. Het gaat om een beschrijving ter grootte van maximaal een A4tje, volgens een op de workshop toegesneden format.

Doelgroep actieve organisatieadviseurs

Toegevoegde waarde voor de deelnemers:

  • Inspiratie opdoen en van elkaar leren over handelingsstrategieën, die goed of minder goed blijken te werken en waarom dat zo is (of zou kunnen zijn).
  • Te leren de eigen ervaringskennis op te werken en te valideren. 

En voor het adviesvak: het ontwikkelen van met vakgenoten te delen relevante en valide kennis, waardoor de kenniscomponent van het vak versterkt wordt.

Toegevoegde waarde voor Ooa-leden
Deelname aan de workshop leveren 3 blauwe punten op voor jouw CMC-hercertificering.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden aan Ooa-leden met een professionaliseringsabonnement. Ooa-leden zonder een professionaleringsabonnement en leden van partnerverenigingen betalen € 95,-. Niet-leden betalen €145,- (excl. BTW).

Professionaliseringsabonnement
Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle Ooa-evenementen uit de agenda. De kosten voor dit abonnement bedragen €185,-;
Ben je CMC? Dan betaal je €150,-. 
Je kunt het professionaliseringsabonnement afsluiten via jouw profiel op de website. 

Nog geen lid van de Ooa en toch een professionaliseringsabonnement?
Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,- per jaar. Interesse? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat.

Annuleren

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig via 'Mijn Evenementen' op de website. Bij niet tijdig annuleren of no-show zijn we genoodzaakt een factuur van €45,- te sturen, ook wanneer je een professionaliseringsabonnement hebt.

Aanmelden
Aanmelden kun je uiterlijk tot en met 17 juni 2019.

Bij aanmelding graag aangeven aan welk van de twee thema’s je wilt deelnemen.

Mocht je interesse hebben in dit soort kennisworkshops, maar helaas verhinderd bent voor 20 juni, dit graag aan ons via de mail doorgeven, zodat we je kunnen informeren over volgende workshops.

Ruim een week voor de aanvang van de workshop ontvang je de routebeschrijving en de informatie over het te maken van je A4tje (deze A4tjes zijn essentieel voor je eigen leerervaring en voor het slagen van de workshop).

Beeldmateriaal evenement
Op de evenementen van de Ooa worden regelmatig foto’s genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van het evenement bij de registratiebalie. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren. 

PE-punten

Als CMC lid van de Ooa ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van jouw PE-punten. Voor deze bijeenkomst worden 3 blauwe PE-punten toegekend. Deze punten kan je zelf toevoegen in jouw dossier in PE-online.  De deelnemerslijsten van bijeenkomsten worden binnen vijf werkdagen op het besloten deel van de Ooa-website gepubliceerd. Deze deelnemerslijsten kan je als bewijs opvoeren. Het is dus belangrijk dat je altijd je aanwezigheid aangeeft door de deelnemerslijst te paraferen.  

Informatie
Ooa-secretariaat, telefoon: 033 247 34 42 , ooa@mosevents.nl
Over de inhoud -  Elsbeth Reitsma - Platform Advieskwaliteit – Telefoon: 06-10921514.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst

4 deelnemers