Actieonderzoek Participatief implementeren van veranderingen

Wanneer
25-09-2019 13:00 uur tot 17:00 uur
Waar
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
Wat
Bijeenkomst
4 PE

Georganiseerd door de Wetenschappelijke Raad van de Ooa, verzorgd door dr. Tonnie van der Zouwen MCM.  

Waarom deze workshop?
Actieonderzoek combineert onderzoek en veranderactie. Gegevens verzamelen, analyseren, conclusies trekken en plannen maken voor volgende stappen doe je zoveel mogelijk samen met belanghebbenden van een vraagstuk. Daarmee ontwikkel je nieuwe inzichten en breng je ook iets teweeg.
In deze workshop krijg je meer zicht op wat actieonderzoek voor jouw praktijk kan betekenen en hoe je er met belanghebbenden mee aan de slag kunt. 

Opzet van de workshop
Actieonderzoek is er in veel vormen en smaken. We doen daarvan een ‘proeverij’, deelnemers krijgen veel informatie aangereikt. Daadwerkelijke toepassing vraagt verdere verdieping en oefening. Je maakt kennis met de ontwerpprincipes van actieonderzoek en ervaart een aantal interactieve werkvormen voor gegevensverzameling en –analyse met een (grote) groep. Er is afwisseling tussen ‘theorie’, zelf ervaren hoe het werkt, en praktijkvoorbeelden.

Programma
13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Kennismaken en gezamenlijk agenda maken. Welke vragen heb je op dit moment over Actieonderzoek?
13.45 uur - Presentatie: Wat is actieonderzoek? Wat kan je er (niet) mee?
14.30 uur - Oefenen werkvorm voor interactieve evaluatie van de stand van zaken
15.00 uur - Pauze
15.15 uur - Conclusies en reflectie op toepassingsmogelijkheden interactieve evaluatie
15.30 uur - Werken met tijdlijnen. Tijdlijnen kunnen gebruikt worden om met een groep een situatie in kaart te brengen en betekenis te geven. Maar ook om een ontwikkel/onderzoeksproject interactief te ontwerpen, of bij de presentatie en bespreking van een onderzoek, of in diepte-interviews als verkenning van het verleden en heden van een kwestie.
16.15 uur - Voorbeelden van actieonderzoek in de adviespraktijk
16.40 uur - Afsluiting: Terugblik op de middag en de agendavragen; mogelijkheden voor vervolg
17.00 uur - Einde

Toegevoegde waarde voor Ooa-leden
Deelname aan de workshop levert 4 blauwe punten op voor jouw CMC-hercertificering.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden aan Ooa-leden met een professionaliseringsabonnement. Ooa-leden zonder een professionaleringsabonnement en leden van partnerverenigingen betalen € 95,-. Niet-leden betalen €145,- (excl. BTW).

Tijdens de workshop gebruiken we het boek ‘Actieonderzoek doen’ van workshopbegeleidster Tonnie van der Zouwen. We raden je aan om dit boek aan te schaffen, omdat de materie het uitgangspunt is van de workshop. Het boek wordt bij aanvang van de workshop aan je uitgereikt. De kosten hiervan bedragen € 37,75 inclusief btw en 10% korting. Deze kosten vallen niet onder het professionaliseringsabonnement en worden gefactureerd na de bijeenkomst.

 

Professionaliseringsabonnement
Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle Ooa-evenementen uit de agenda. De kosten voor dit abonnement bedragen €185,-;
Ben je CMC? Dan betaal je €150,-.
Je kunt het professionaliseringsabonnement afsluiten via jouw profiel op de website.

Nog geen lid van de Ooa en toch een professionaliseringsabonnement?
Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,- per jaar. Interesse? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat.

Annuleren
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig via 'Mijn Evenementen' op de website. Bij niet tijdig annuleren of no-show zijn we genoodzaakt een factuur van €45,- te sturen, ook wanneer je een professionaliseringsabonnement hebt.

Aanmelden
Aanmelden kun je uiterlijk tot en met 20 september 2019. Ongeveer een week voor aanvang van de workshop ontvang je een bevestiging en de routebeschrijving.

Beeldmateriaal evenement
Op de evenementen van de Ooa worden regelmatig foto’s genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van het evenement bij de registratiebalie. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren.

PE-punten

Als CMC lid van de Ooa ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van jouw PE-punten. Voor deze bijeenkomst 4 blauwe PE-punten toegekend. Deze punten kan je zelf toevoegen in jouw dossier in PE-online. De deelnemerslijsten van bijeenkomsten worden binnen vijf werkdagen op het besloten deel van de Ooa-website gepubliceerd. Deze deelnemerslijsten kan je als bewijs opvoeren. Het is dus belangrijk dat je altijd je aanwezigheid aangeeft door de deelnemerslijst te paraferen.

Informatie
Ooa-secretariaat, tel. 033 247 34 42


Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

 

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst (o.a.)

22 deelnemers