WR College “De capabilities van de adviseur”

Wanneer
07-05-2019 14:00 uur tot 16:00 uur
Waar
Mariënhof
Kleine Haag 2
3811 HE Amersfoort
Wat
Bijeenkomst
4 PE

Al ruim een eeuw dragen consultants bij aan het vergroten van de productiviteit en toegevoegde waarde van hun klanten. Het vak is in die tijd een paar keer fors van aard veranderd, het ontwikkelde zich van een expert vak naar een vak van procesbegeleiders. Ook nu vinden adviseurs het vak, en daarmee zichzelf, opnieuw uit. Deze keer om in de huidige informatiesamenleving een nuttige en effectieve rol te kunnen (blijven) vervullen en daadwerkelijk waarde toe te voegen.

Er komt een aantal turbulente ontwikkelingen op organisaties af die maken dat de huidige business van vrijwel iedere adviseur ingrijpend verandert:

  • De exponentiële toename van beschikbare informatie maakt volstrekt andere businessmodellen mogelijk voor klanten en adviseurs.
  • Nieuwe vormen van organiseren (zoals zelforganiserende teams) verdringen traditionele organisatiestructuren.
  • Bij rendement staat niet langer alleen aandeelhouderswaarde centraal, maar groeit de aandacht voor maatschappelijke relevantie.
  • Nieuwe vormen van samenwerking laten organisatiegrenzen vervagen.
  • Nieuwe technologieën hebben diepgaande invloed op keuzes, inrichting en werkwijze binnen organisaties.

Naast deze veranderingen verandert ook de wijze van adviseren. Veranderopdrachten hebben niet altijd meer een duidelijk begin of einde met vooraf vastgestelde eindresultaten. Ze veranderen in opdrachten die meebewegen met de werkelijkheid van alledag waarin organisaties zich bevinden. Itereren en experimenteren is het nieuwe veranderen.

De veranderende context en de veranderende vragen aan adviseurs en ontwikkelingen in de consultancy sector vragen deels om nieuwe en andere capabilities van adviseurs. Marguerithe de Man en Ard-Pieter de Man vonden de BoKS en de huidige versie van het ICMCI framework niet meer volstaan en ontwikkelden een nieuw capabilities model, deels gebaseerd op de indeling van het ICMCI framework; het Sioo-ICMCI capabilitiesmodel 2018.

https://www.sioo.nl/actueel/downloads/whitepaper-de-10-capabilities-van-de-nieuwe-adviseur/

Marguerithe en Ard-Pieter geven een toelichting op de achtergrond en uitgangspunten van dit model en gaan graag met de aanwezigen in gesprek over de capabilities die zij als cruciaal  beschouwen.

Sprekers:
Drs. Marguerithe de Man, MCM, CMC is programmamanager bij Sioo en daar verantwoordelijk voor de consultantsopleidingen. Ze deed samen met Ard-Pieter onderzoek naar ontwikkelingen in de consultancy sector. Dat resulteerde in het boek: nieuwe businessmodellen in consulting. Dat vormde de aanleiding  om de twee Sioo programma’s voor adviseurs om te vormen tot een nieuw programma waarin de beschreven capabilities het streefbeeld van zijn. 

Prof. dr. Ard-Pieter de Man is Hoogleraar Consulting, kennisnetwerken en innovatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkt daarnaast als zelfstandig adviseur. Hij interesseert zich voor de vakgebieden strategie, organisatiekunde en innovatie. Hij onderzoekt momenteel nieuwe organisatievormen in de adviessector. Eerder was hij rector van Sioo en was hij onder meer consultant bij KPMG en Atos Consulting.

Programma
13.30 - 14.00 uur Ontvangst en registratie

14.00 - 16.00 uur Start bijeenkomst

16.00 - 16.30 uur Afsluiting met borrel


Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in het adviesvak

Toegevoegde waarde voor Ooa-leden
Deelname aan de workshop levert 4 blauwe punten op voor jouw CMC-hercertificering.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden aan Ooa-leden met een professionaliseringsabonnement. Ooa-leden zonder een professionaleringsabonnement en leden van partnerverenigingen betalen € 95,-. Niet-leden betalen €145,- (excl. BTW).

Professionaliseringsabonnement
Met het professionaliseringsabonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle Ooa-evenementen uit de agenda. De kosten voor dit abonnement bedragen €185,-;
Ben je CMC? Dan betaal je €150,-. 
Je kunt het professionaliseringsabonnement afsluiten via jouw profiel op de website. 

Nog geen lid van de Ooa en toch een professionaliseringsabonnement?
Ter kennismaking met de Ooa kun je een professionaliseringsabonnement afsluiten voor de periode van één jaar. De kosten daarvoor bedragen € 250,- per jaar. Interesse? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat.

Annuleren
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig via 'Mijn Evenementen' op de website. Bij niet tijdig annuleren of no-show zijn we genoodzaakt een factuur van €45,- te sturen, ook wanneer je een professionaliseringsabonnement hebt.

Aanmelden
Aanmelden kun je uiterlijk tot en met 3 mei 2019.

Ongeveer een week voor aanvang van de workshop ontvang je een bevestiging en de routebeschrijving.

Beeldmateriaal evenement
Op de evenementen van de Ooa worden regelmatig foto’s genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van het evenement bij de registratiebalie. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren. 

PE-punten
Als CMC lid van de Ooa ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van jouw PE-punten. Voor deze bijeenkomst 4 blauwe PE-punten toegekend. Deze punten kan je zelf toevoegen in jouw dossier in PE-online.  De deelnemerslijsten van bijeenkomsten worden binnen vijf werkdagen op het besloten deel van de Ooa-website gepubliceerd. Deze deelnemerslijsten kan je als bewijs opvoeren. Het is dus belangrijk dat je altijd je aanwezigheid aangeeft door de deelnemerslijst te paraferen.  

Informatie
Ooa-secretariaat, tel. 033 247 34 42


Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst (o.a.)

21 deelnemers