Praktijktraining participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions

Wanneer
22-05-2019 17:30 uur tot 24-05-2019 16:15 uur
Waar
Congrescentrum de Werelt (Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren)
Wat
Workshop
2 PE
5 PE

Reactie van deelnemers aan een LSI-training:

“Je leert systemen herkennen en begrijpen. Ik heb bagage opgedaan om met mijn cliënten te zoeken naar common ground. Dat is iets anders dan consensus.”
“Ik ben heel enthousiast over de toepassing van deze benadering. Mensen voelen zich echt betrokken bij de verandering en kunnen er ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen.”
“Ik heb ook gekeken naar de professionele houding van de trainers, daar kan ik als ervaren adviseur nog veel van leren”

Opzet van de training
De praktijktraining is gericht op toepassing van LSI principes en technieken in de eigen werkpraktijk, op het gebied van participatie in verander- en ontwikkelingsprocessen. Anders dan veel LSI-trainingen richten wij ons niet op één bepaalde Large Group Intervention methode, maar benadrukken we de werkzame principes die ze
gemeenschappelijk hebben en hun plaats in het verandertraject. Onder het motto: De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten. Van de “recepten” komen in ieder geval Open Space, The World Café, Real Time Strategic Change, Future Search en Search Conference aan bod.

Uitgangspunten
We werken in de training zoveel mogelijk volgens de principes van LSI:
• Verleden, heden en toekomst van de eigen werkpraktijk worden met elkaar verbonden
• Aanspreken van een diversiteit aan capaciteiten, met ruimte voor spontaniteit en creativiteit
• Action learning: leren door samen te doen en niet alleen er over te praten
• Versterken van reflectievermogen
• Streven naar veranderen in hier en nu
• Flexibiliteit in design en uitvoering
• Ruimte voor cultuurverschillen

Onderdelen
De praktijktraining bestaat uit een traject met als onderdelen:
1. Inlezen in principes LSI, gedurende het traject
Hoofdstukken uit het boek “Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions; towards sustainable change with the whole system” van Tonnie van der Zouwen en het boekje “Cocreatie is…..13 mythen ontkracht” van Hans Begeer en Lesley Vanleke (tijd pm, boeken bij de trainingsprijs inbegrepen)
2. Een tweedaagse training met vooravond (totaal 6 dagdelen)
3. Werken aan vervolgactiviteiten in de eigen werkpraktijk, bijvoorbeeld het kiezen van een pilotproject LSI of het organiseren van een Large Group Intervention in een lopend veranderingstraject (tijd pm)
4. Verdiepingsbijeenkomst: Planning in onderling overleg (1 dagdeel)
5. Werken aan pilots/vervolgactiviteiten met aanvullende coaching als optie (pm, niet bij de trainingsprijs inbegrepen)

Locatie
De tweedaagse wordt gehouden in het Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Aard, werkwijze en plaats van de verdiepingsbijeenkomst worden in onderling overleg afgesproken.

Certificaat
Deelnemers die de training volledig en met succes hebben gevolgd ontvangen een certificaat van deelname.

Uw trainers Tonnie van der Zouwen & Eva van der Fluit
Dr. Tonnie van der Zouwen MCM is zelfstandig organisatieadviseur en lector Sustainable Working & Organising aan Avans hogeschool. Zij is gespecialiseerd in het betrekken van mensen bij organisatieverandering en verzorgt trainingen in participatieve methoden voor ervaren adviseurs en trainers. Zij heeft enkele online praktijkboeken geschreven over participatieve verandermethoden, zie www.LargeScaleInterventions.com en www.LearningHistories.net. Tonnie is gepromoveerd op een onderzoek over succesfactoren en duurzame effecten van LSI. Zij geldt wereldwijd als een van de specialisten in het effectief organiseren van participatie met LSI. Voor meer informatie zie www.tonnievanderzouwen.nl.

Dr. Eva van der Fluit CMC is zelfstandig organisatie adviseur. Zij begeleidt verander- processen in organisaties op het snijvlak van strategie en realisatie. Hierbij helpt zij opdrachtgevers om bewust te kiezen voor directief of participatief veranderen en alles wat daar tussen zit. Eva opereert veelal in professionele organisaties waar participatie vaak een must is. Zij heeft een boek geschreven over Strategie voor Dienstverleners en is gepromoveerd op het productief maken van beginnende conflicten in professionele organisaties. Voor meer informatie zie www.EvavanderFluit.nl

Voor wie is de training bedoeld?
De training is specifiek toegespitst op ervaren adviseurs, managers, trainers, facilitators die met LSI aan de slag willen in hun eigen praktijk. Als optie kunnen deelnemers gebruik maken van coaching of ondersteuning op afroep bij ontwerp en uitvoering van een LSI-traject in eigen praktijk.

Meer informatie, uitnodiging, programma en aanmelden
https://www.alignment.nu/

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar