Nieuw netwerk - Governance semi publieke sector

Wanneer
04-03-2019
Waar
Verus (Houttuinlaan 5b
3447 GM Woerden)
Wat
Bijeenkomst
2 PE

De Ooa verbindt netwerken

De orde van organisatieadviseurs en -kundigen, de beroepsvereniging, verbindt ons vak, de professionals en netwerken met elkaar. We bieden de gelegenheid voor ontmoeting, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. De ambitie is om deze verbinding verder te ontwikkelen. Om, voortbouwend op de opgedane ervaring met netwerken, te komen tot meer en relevanter ledencontact in een snel veranderende digitale wereld. Om elkaar nog beter, nog sneller – over de grenzen van de eigen stad of regio- weten te vinden. Om van elkaar te leren, elkaar te versterken en zo de vereniging van de toekomst te zijn voor onze leden.

Nieuw netwerk

We willen een nieuw netwerk opstarten binnen de Ooa. Voor adviseurs, coaches en begeleiders in de semipublieke sector. Voor ervaren professionals die op het snijvlak werken van governance, cultuur en organisatie opereren.  Het initiatief komt van Ooa leden Carla Rhebergen (https://www.verus.nl/users/carla-rhebergen) en Dimitri van Hekken (https://www.verus.nl/users/dimitri-van-hekken) beiden werkzaam bij Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

“Wij zijn op uiteenlopende manieren betrokken bij dit (brede) onderwerp in het onderwijs. Van onderzoek naar actuele ontwikkelingen, coaching en begeleiding van individuen en teams (intern toezichthouders, bestuurders, directeuren, teamleiders, etc) tot en met organisatieadvies en eigen leergangen vanuit de Verus Academie. We werken daarbij samen met instellingen zoals de VU en TIAS”. 

Het viel hen op dat in de afgelopen jaren (o.a. vanuit Den Haag maar ook door de verenigingen van intern toezichthouders) verbindingen worden gelegd tussen de sectoren zorg, welzijn, woningcorporaties, kinderopvang, etc. En hoe er onderzoek wordt gedaan, boeken (momenteel het een na het andere) worden geschreven naar de governance verhoudingen binnen ‘de’ semipublieke sector.

Dat roept ook vragen op. Bijvoorbeeld: Wat vraagt het eigene van de zorg, welzijn, woningcorporatie, onderwijs, etc. van het vakmanschap van de adviseur?

“Wij zouden graag in gesprek komen met collega-adviseurs die ook actief zijn in de semipublieke sector. Zien jullie die verbinding tussen sectoren ook? Welke ontwikkelingen zien jullie op je af komen? Welke betekenis heeft dit voor ‘het’ of juist ‘jouw’ vak? Kunnen we hierin samen optrekken, van elkaar leren, specifieke onderdelen samen verder ontwikkelen? En ten slotte, op welke manier kunnen we hiermee ook een bijdrage leveren aan de Ooa? ”


Interesse?

Ben jij een adviseur die zich vooral richt op de begeleiding van bestuurders of soms het samenspel met de intern toezichthouder binnen de semi-publieke sector? Of begeleid jij veranderkundige trajecten, waarbij intern toezicht, bestuurders, medezeggenschap en directie een actieve betrokkenheid hebben?
Meld je dan aan voor deze eerste bijeenkomst op 4 maart 2019

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst

7 deelnemers