Workshop voor Facilitators

Wanneer
06-06-2019 13:00 uur tot 17:00 uur
Waar
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Wat
Workshop
2 PE

Workshop voor facilitators – 6 juni 2019 

Workshop begeleider: Carolien de Monchy / Organisator: Martine Maes

Faciliteren van de methode Diversiteit in Stemmen

Hoe begeleid je als facilitator een methode zodat je de kern raakt? Net zoals de keuze voor een (passende) methode bijdraagt aan succesvolle intervisie, is ook de wijze van begeleiden cruciaal. Daarom richten we in deze workshop het vizier op de rol van facilitator. We kiezen voor de methode ‘Diversiteit in stemmen’.

Bij de methode ‘Diversiteit in Stemmen’ ligt de focus op het doorleven van het krachtenveld waarin de casusinbrenger zich bevindt. De belangrijkste actoren in de casus krijgen een ‘stem’ om hun beleving naar voren te brengen. Door daar rekening mee te houden, krijgt de inbrenger zicht op de diversiteit in de ervaringen en verwachtingen van de andere partijen. Dat levert nieuwe inzichten op om de (eventuele) patstelling te doorbreken.

Opzet:
De rol van de facilitator in de begeleiding van deze methode staat centraal. We werken aan de hand van praktijkervaringen van de deelnemers. Er is volop ruimte om praktijkervaringen uit het verleden te delen. Tevens gaan we aan de slag met het hier-en-nu: faciliteren van ‘Diversiteit in Stemmen’. 

Programma: 
13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Introductie (alle aanwezigen, context van de workshop, rolverdeling, programma)

Verkenning: Het faciliteren van de methode ‘Diversiteit in Stemmen’
De verkenning van de achtergrond van de methode, en verkennen van het thema ‘waar let je op bij deze methode bij het faciliteren van een intervisiegroep?

Eerste ronde: Faciliteren van de facilitator
We gaan aan de slag met ‘Diversiteit in Stemmen’ met een casus van één van de workshopdeelnemers. Een andere workshopdeelnemer begeleidt in de rol van facilitator. De coach ondersteunt de facilitator. Na afloop reflecteren we op twee niveaus. Inhoudelijk op de werking van de methodiek en procesmatig op de begeleiding door de facilitator.

Pauze
(Eventueel een tweede ronde)
Ruimte voor verdieping: wat verdient nog aan de orde te komen?

17.00 uur Afsluiting

De workshop wordt begeleid door Carolien de Monchy.

Zij introduceert zichzelf hierbij:
‘Ik ben opgeleid als organisatiepsycholoog. Na ongeveer 10 jaar in de financiële sector als staffunctionaris en operationeel manager, begon ik als zelfstandig extern organisatieadviseur en facilitator. Mijn hart ligt bij het faciliteren van ontwikkeltrajecten voor teams (en individuele professionals) en in het verlengde daarvan in goed besturen. Daarbij speelt intervisie, het voeren van goede gesprekken en het leren van ervaringen voor mij een grote rol.’

Locatie:
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
Soesterberg

Doelgroep:
Facilitators aan intervisie bij de Ooa

Aanmelden:
De workshop voor facilitators is bedoeld om facilitatoren te ondersteunen in hun rol. We rekenen op de aanwezigheid van alle facilitatoren.

Toegevoegde waarde voor Ooa-leden:
Deelname aan de workshop levert 2 blauwe PE-punten op voor jouw CMC-hercertificering.

Afmelden:
Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen, dan kun je tot 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst kosteloos afmelden door in te loggen op 'Mijn Ooa'. Wanneer je niet bent afgemeld zijn we genoodzaakt om € 95,- (excl. BTW) in rekening te brengen voor de gemaakte kosten.

Informatie:
Klik hier voor meer informatie over intervisie binnen de Ooa.

Voeg dit evenement toe aan jouw agenda
event.ics google calendar

Deelnemerslijst

12 deelnemers