Theo Hermsen

Theo Hermsen

Extern adviseur

OVER THEO

Ik ben als zelfstandig adviseur betrokken bij diverse samenwerkings- en organisatieontwikkelvraagstukken in maatschappelijke contexten en organisaties (universiteiten, ziekenhuizen, provincies en sport- en zorgorganisaties). Ik ben vaak betrokken bij vraagstukken die maatschappelijk relevant zijn en het hart van de organisatie raken. Waar vaak meerdere partijen bij betrokken zijn, met verschillende ambities en belangen. Juist in zo’n complexe context vind ik het prachtig om concrete resultaten te boeken voor mijn opdrachtgever(s). Mijn ervaring ligt op het grensvlak tussen (samenwerkende) professionals, organisatie en samenleving. Ik ben daarnaast als docent veranderkunde betrokken bij SIOO en geeft ik het vak meesterschap in het publieke domein bij de MMI/ HAN, waarbij ik graag de praktijk van de deelnemers vooropstel. Ik ben het bestuur van de Orde vice-voorzitter en penningmeester.