Maak kennis met Martine Maes

Martine Maes

Regio

Regio Midden Nederland

Bureau

Interventures

Website

http://www.martinemaes.nl

  • Extern adviseur

  • Internationale ervaring

Werkzaam als

Zelfstandig ondernemer zonder personeel

Expertise

Leiderschap, Programma/projectmanagement, Veranderkunde

Talen

Engels, Frans

Over Martine

Martine Maes is interventiekundige en begeleidt leer- en veranderprocessen in organisaties. Zij heeft zich via een post-master gespecialiseerd in Leren, ontwikkelen en veranderen in organisaties. Rode draad in haar carrière is sociale innovatie: vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten. In projecten of opdrachten werkt zij vaak aan het stimuleren van innoveren vanuit professionals en samen leiding geven aan verandering. Sinds 2016 werkt zij vanuit haar eigen bureau Interventures. Dit staat voor een combinatie van innovatie, interventie en avontuur. Vernieuwingsprocessen of veranderingstrajecten blijken in de praktijk vaker een avontuurlijke expeditie dan een geplande reis die verloopt volgens een vooraf geschreven plan. De interventies die Martine Maes doet, zijn dan ook gericht op luisteren en observeren, tussenruimte creëren en werken met wat er is. Recentelijk heeft zij zich verdiept in (theorieën over) organisaties als systemen, groepsdynamica, veranderen in complexe systemen en systemisch werk. Martine begeleidt verder dialoog en intervisie met behulp van verschillende methodieken. Zij is lid van de werkgroep intervisie van de Orde van Organisatieadviseurs. Regelmatig geeft ze masterclasses, workshops, trainingen en begeleidt ze leergangen als coach. Als procesbegeleider intervenieert ze in organisaties waar het vast zit, zodat de energie weer kan gaan stromen.