Mijn Ooa - Inloggen
 1. Wachtwoord vergeten?

Ooa-agenda

ooa evenement

Netwerk Beyond Consultancy: nog één stap voor de start

Start:
07-09-2012 15:00
Eind:
07-09-2012 18:00
Locatie:
de Observant te Amersfoort
Type:
Ooa professionaliseringsactiviteit

Korte terugblik bijeenkomst 26 juni 2012
De continuïteit van de organisatieadviseur staat onder druk. Er zijn minder opdrachten en ze zijn ook korter. De opdrachtgever voert werkzaamheden uit die tot voor kort aan organisatieadviseurs werden gevraagd. Aan de andere kant zijn de vraagstukken, waar de opdrachtgever zich voor ziet geplaatst, niet eenvoudiger geworden. Op de bijeenkomst Beyond Consultancy op 26 juni 2012 (klik hier voor de sfeerimpressie) was de conclusie overduidelijk: het is de hoogste tijd dat de adviseurs onderling en samen met de Ooa de handen ineen slaan en concrete stappen zetten om onze diensten actief aan de markt aan te bieden. In deze tijd helpt het niet de positie van de organisatieadviseur slechts een beetje te vernieuwen. We moeten komen met UNUSUAL antwoorden en fundamenteel nieuwe ideeën om de huidige situatie te doorbreken.

Hoe UNUSUAL? Lees verder in de serie verhalen over Mogelijke Toekomsten (Mogelijke toekomst 1 en Mogelijke toekomst 2). Verdere informatie is te vinden op de pagina van Beyond Consultancy.

Hier moet de Ooa als sterke beroepsgroep helpen. Zij komt op voor haar leden en behartigt de belangen van de leden daadwerkelijk. Van de Ooa wordt verwacht dat zij zich inzet om de veranderende relatie tussen opdrachtgevers en organisatieadviseurs vorm te geven. Juist nu moet de Ooa hiervoor een concrete koers uitzetten.

Als organisatieadviseurs hebben wij elkaar nodig om vanuit een multidisciplinaire aanpak en samen met klanten opdrachten te definiëren en uit te voeren. Een gemeenschappelijke wagen voor marketing en het uitvoeren van opdrachten is vereist.

De vervolgstap
De ambitie is een coöperatie op te richten waarbinnen we onze marketingactiviteiten en opdrachten gezamenlijk vorm kunnen geven. Als tussenstap willen we onderzoeken wat er allemaal voor nodig is om hiermee te beginnen. De bijeenkomst voor deze tussenstap vindt plaats op vrijdag 7 september aanstaande, zodat we in oktober van start kunnen gaan.

Tijdens deze bijeenkomst komt aan de orde of er voldoende draagvlak is voor de oprichting van een coöperatie. In eerste instantie alleen voor CMC's, maar wellicht ook voor andere adviseurs. Ook de positie van de klant is niet weg te denken uit ons samenwerkingsverband. We kunnen beginnen om de samenwerking in een proefproject vorm te geven. 

Er liggen dan een heleboel vragen: 

Acquisitie en opdrachten:

 • Hoe gaan we de acquisitie aanpakken?
 • Hoe gaan we Europese aanbestedingen aanpakken?
 • Is een thematische benadering van de klantvragen en maatschappelijke vragen wenselijk: (vergrijzende) arbeidsmarkt, mobiliteit, diversiteit, efficiency, internationalisering, digitalisering, people? 
 • Welke organisatie leent zich voor een voorbeeldproject?
Samenwerken:
 • Hoe kunnen we vorm geven aan: samen kunnen we meer?
 • We werken anders: eerst geven, dan krijgen. Hoe vullen we dit in?
 • Is het zinvol opleidingsinstituten en studenten aan ons initiatief te binden?
Organisatie:
 • Wat is de positie van de organisatieadviseur in de coöperatie: partner, leden, ..?
 • Klanten kunnen lid worden. De eerste 10 bedrijven zijn een jaar gratis lid. Hoe vullen we het lidmaatschap in?
 • Welke taken moeten we verdelen?
 • De coöperatie heeft een beginkapitaal nodig: welk bedrag is redelijk?
 • Wat wordt ons tarief? 99 euro met een staffel via 88 euro naar, voor de hele grote opdrachten 77 euro? Of prestatieafhankelijk tarief?
 • Wat is een aansprekende naam voor Naam van de coöperatie: Be, CMC, Beyond, Raising Matters, …?
We hebben een LinkedIn groep 'Beyond Consultancy' opgezet en zoeken nog verder naar andere vormen van inzet van social media. Dit zodat we de dialoog ook via internet kunnen voeren.

Vervolgbijeenkomst op 7 september
Inspireert dit? Wilt u invloed uitoefenen?
 
Kom naar de bijeenkomst!!
 
Datum en plaats
Vrijdag 7 september vanaf 15.00 uur bij de Observant te Amersfoort.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze vervolgbijeenkomst door een e-mail te sturen aan secretariaat@ooa.nl.
 
De initiatiefgroep,
Monique Bellersen, Carolien de Monchy, Anne S. de Jong en Charles de Vries.
Terug naar het agenda overzicht

Lid worden?

Er zijn minstens vijf goede redenen om lid te zijn van de Ooa:

 1. Kwaliteitskeurmerk door vakvereniging;
 2. Een omvangrijk netwerk;
 3. Blijvend leren;
 4. Een bron van informatie;
 5. Ooa-lidmaatschap biedt u direct voordeel.

Lees meer >> of ga naar het aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de Ooa, schrijft u zich hier dan in!

 

Nieuwsbrieven >>

Professionaliseringsabonnement

Met een professionaliseringsabonnement van € 195,00 per jaar kunt u onbeperkt deelnemen aan alle onderdelen uit de professionaliseringsagenda. Dit wordt u aangeboden naast ons vaste programma, zoals bijvoorbeeld de Ernst Hijmanslezing, de nieuwjaarsbijeenkomst of de CMC-bijeenkomsten, waarvoor geen aparte bijdrage wordt gevraagd.

Lees meer >>