Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Ooa-agenda

ooa evenement

Ooa college 'Trage en taaie vragen: ingang tot betekenisvol advieswerk'

Start:
16-02-2012 15:30
Eind:
16-02-2012 20:00
Locatie:
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
Type:
Ooa professionaliseringsactiviteit

IMPRESSIE

 


OORSPRONKELIJKE UITNODIGING

Op donderdag 16 februari 2012 staat het Ooa college gepland. Een college verzorgd door prof. dr.  Harry Kunneman en dr. Hans Vermaak

Deel 1 door Hans Vermaak  
In dit college wordt ingegaan op een aantal kernbevindingen uit onderzoek naar veranderen rond complexe opgaven dat de inleider jarenlang verrichtte. Het begrip ‘taaie vragen’ dat daarin centraal staat refereert aan complexe opgaven die taai worden zodra je ze met het meest gebruikelijke veranderrepertoire aanpakt. Dat repertoire blijkt in veel gevallen te simplistisch om effect te hebben. Taaiheid staat daarmee voor een zelfgeschapen desillusie ontstaan door gehechtheid aan dat repertoire. Er zullen enkele voorbeelden worden gegeven van zulk repertoire. Taaie vragen vormen een ingang tot betekenisvol advieswerk omdat het zoeken naar repertoire met evenveel finesse als het vraagstuk een buitengewoon interessante exercitie is voor de professional, maar ook een met meerwaarde voor de buitenwereld. Als professional verlangt het diepgaand leren en je maakt tijd voor belangrijke onderwerpen die vaak in het gedrang komen. Er zullen enkele voorbeelden worden gegeven van zulk ingewikkelder repertoire dat beter blijkt te werken rond complexe opgaven.  Een maakbare voorspelbare wereld komt er overigens niet mee in bereik. Het met finesse hanteren van complexe vraagstukken is een exercitie die niet zomaar begrensd is. Je komt er niet zomaar vanaf. Daar zit wellicht een verband met Kunneman’s trage vragen. Het gaat in die zin meer om het betekenisvoller maken van het werk wat we doen dan om het elimineren van dit soort vraagstukken. De inleider ziet dit soort werken met finesse als uitzonderlijk in formele trajecten, maar alles behalve uitzonderlijk in de informele arena van organisaties en in de privé arena’s daarbuiten. In het college wordt verkend wat dit contrast veroorzaakt. Is dat gat te dichten en zou dat ons werk ten goede komen?

Deel 2 door Harry Kunneman
Dit college sluit aan bij de analyses van Hans Vermaak van taaie vragen, meer in het bijzonder bij zijn zoektocht naar ' repertoires met even veel finesse als het vraagstuk' en bij de verschuiving die hij bepleit van maakbaarheid naar zinvol advieswerk. Een eerste belangrijk raakvlak wordt gevormd door het besef van de complexiteit van onze wereld. De inleider werkt die complexiteit verder uit. Hij onderscheidt twee vormen van complexiteit waarmee organisatieadviseurs in onze tijd geconfronteerd worden: in de eerste plaats zakelijke vormen van complexiteit, die verbonden zijn met taaie vragen; in de tweede plaats ethische vormen van complexiteit, die verbonden zijn met trage vragen. Vervolgens zal hij aan de hand van enkele filosofen die hem veel te denken geven inzoomen op de aard en het belang van trage vragen. Hij besteed aandacht aan het bijzondere karakter van de persoonlijke, relationele en culturele hulpbronnen waar wij ons toegang toe moeten banen om daar in de context van organisaties op een zingevende en verbindende manier mee om te gaan, in plaats van op een moedeloos makende en verbitterende manier, zoals maar al te vaak gebeurt.  Tenslotte neemt hij enkele micro-praktijksituaties om daarin te verhelderen hoe zingevend en verbindend omgaan met trage vragen bij kan dragen aan het in beweging brengen van taaie vragen. Met een kleine oefening met ‘kantelvignetten’, als een praktisch hulmiddel, sluit hij dit college af.

Kom weer eens voor één dag terug in de collegebanken voor interessante colleges.

Programma
15.30 uur ontvangst en registratie
16.00 uur college deel I
17.30 uur pauze, incl broodbuffet
18.30 uur college deel 2
20.00 uur sluiting

Locatie
Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD  Utrecht

(zie routebeschrijving www.uvh.nl/contact/adres-en-route)

Aanmelden
Door een email te sturen aan secretariaat@ooa.nl kunt u zich aanmelden voor dit college.

Kosten
Leden € 95,- en niet leden € 145,-

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk (per post, fax of e-mail) vóór 1 februari 2012.
Annuleert u na deze datum, dan worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Terug naar het agenda overzicht

Lid worden?

Er zijn minstens vijf goede redenen om lid te zijn van de Ooa:

  1. Kwaliteitskeurmerk door vakvereniging;
  2. Een omvangrijk netwerk;
  3. Blijvend leren;
  4. Een bron van informatie;
  5. Ooa-lidmaatschap biedt u direct voordeel.

Lees meer >> of ga naar het aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de Ooa, schrijft u zich hier dan in!

 

Nieuwsbrieven >>

Professionaliseringsabonnement

Met een professionaliseringsabonnement van € 195,00 per jaar kunt u onbeperkt deelnemen aan alle onderdelen uit de professionaliseringsagenda. Dit wordt u aangeboden naast ons vaste programma, zoals bijvoorbeeld de Ernst Hijmanslezing, de nieuwjaarsbijeenkomst of de CMC-bijeenkomsten, waarvoor geen aparte bijdrage wordt gevraagd.

Lees meer >>