Mijn Ooa - Inloggen
  1. Wachtwoord vergeten?

Accreditering van adviesbureaus (ACP)

Wat het CMC -predikaat is voor de individuele adviseur is een Accredited Consulting Practice (ACP) voor organisaties. Een ACP is een adviesbureau dat heeft aangetoond dat de professionaliseringsactiviteiten van het bureau voldoen aan de eisen van de Ooa/ ICMCI. Daarbij gaat het om een toets op de professionele standaard die het adviesbureau hanteert voor de interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van de adviseurs en de interne systemen die dit waarborgen.

Een ACP-bureau geeft een signaal af naar de markt dat het een speciale positie inneemt en zorgvuldig getoetst is op de kwaliteit van het professionaliseringsproces. De klanten van het bureau hebben de zekerheid te werken met een adviesbureau dat beschikt over gekwalificeerde medewerkers. Extra garanties daarbij zijn het hanteren van een gedragscode en het daarbij behorende tuchtrecht.

Een ACP-bureau heeft bovendien de mogelijkheid om zelf adviseurs voor te dragen voor het CMC- schap.

Wanneer u hier vragen over heeft, neem dan contact op met het secretariaat van de Ooa.

     

Domein Organisatieontwikkeling
     
     
     
 
ACP-adviesbureaus
 

ACP traject

Vertegenwoordigers van de Ooa begeleiden en adviseren het adviesbureau in het ACP-traject, zodat binnen een afgesproken termijn wordt voldaan aan de geldende accreditatievereisten. 

Lees meer >>

ACP register

De Ooa accrediteert adviesbureaus met betrekking tot de professionele standaard en de gedragscode die zij hanteert voor haar adviseurs. Organisaties die deze accreditatie hebben ontvangen worden opgenomen in het ACP-Register.

Lees meer >>

Certificering voor leden (CMC)

Een Certified Management Consultant (CMC) is een ervaren interne of externe adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Het predikaat CMC maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak gemaakt in ICMCI-verband.

Lees meer >>

 

Accreditering van bureaus (ACP)

We zijn niet alleen sterk in het beoordelen op individueel niveau. Ook bureaus kunnen bij ons terecht voor toetsing. We bieden accreditering aan met betrekking tot de professionale standaard en de gedragscode die bureaus van haar adviseurs verlangt.

Lees meer >>

Intervisie

Jaarlijks nemen honderden leden deel aan intervisie binnen de Ooa. Deelnemers hieraan komen in kleine groepen  van ongeveer zes deelnemers bij elkaar. Iedere groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de sessies bewaakt. Hij  stimuleert de deelnemers tot reflectie. 

Lees meer >>