ACP

Wat het CMC-predikaat is voor de individuele adviseur is een Accredited Consulting Practice (ACP) voor organisaties. Een ACP-bureau is zorgvuldig getoetst op de kwaliteit van het professionaliseringsproces.

Het keurmerk ACP wordt toegekend aan bureaus die er naar streven dat hun medewerkers voldoen aan de hoogste professionele ontwikkelingseisen. ACP-bureaus laten daarmee zien dat zij een visie hebben op en een ondersteunend systeem van interne werkafspraken voor het opleiden en ontwikkelen van hun professionals.

Een ACP-bureau hanteert aantoonbaar gekwalificeerde processen voor interne opleiding, ontwikkeling en beoordeling van adviseurs, die voldoen aan internationaal vastgestelde normen. De adviseurs zijn onderworpen aan een (ethische) gedragscode. Cliënten, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, zijn hierdoor in staat de professionaliteit, ethiek en kwaliteit van adviseurs te beoordelen.

ACP-bureaus zijn geaccrediteerd om als bureau personen voor te dragen voor CMC. De personen hoeven dan niet meer via de Ooa de CMC-titel aan te vragen.

Wil je meer informatie ACP?
Neem contact op met het secretariaat van de Ooa.