CMC

CMC-leden zijn ervaren interne of externe adviseurs, die de certificeringsprocedure voor Certified Management Consultant (CMC) hebben doorlopen. Wil je ook CMC worden?
Lees er hier alles over!

CMC register

In het CMC-register zijn alle adviseurs met het predikaat Certified Management Consultant opgenomen. Via een zoekfunctie op naam kun je deze adviseurs makkelijk vinden en controleren of ze inderdaad gecertificeerd zijn.

Nieuwe procedure certificering

In Nederland is en blijft de Ooa eigenaar van de norm. Maar de toetsing wordt ondergebracht bij een externe Certificatie Instelling (CI); een onafhankelijke organisatie die processen, systemen of personen beoordelen ten opzichte van de gepubliceerde norm. De Ooa heeft in dit kader gekozen voor samenwerking met CRP waarmee nu al nauw wordt samengewerkt. CRP is gespecialiseerd in het certificeren en beschikt over tientallen jaren ervaring met keurmerken voor professionals. Zij werkt volgens ISO17024, waarmee vakbekwaamheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid expliciet geregeld is.

Wie doet nu wat?

 • de Ooa is eigenaar van de norm, via de ICMCI
 • de Certificerende Instantie (CI) CRP bepaalt de conformiteit en voert de toets uit
 • het gezamenlijke Tuchtcollege van ROA en Ooa behandelt de klachten, gericht op de gedragscode

Aanvragen CMC-certificering

Om je CMC-certificatie aan te vragen, vul je het aanmeldformulier in op de CRP website.  

Beoordelingscriteria

Bij de toetsing van jouw eerste aanvraag toetst CRP onder andere op de volgende criteria:

 • je hebt een opleiding gevolgd op minimaal HBO-niveau
 • je bent minstens vijf jaar werkzaam in het vakgebied van de organisatieprofessional
 • je hebt minimaal drie jaar zelfstandig complexe klussen uitgevoerd

Wat de exacte eisen zijn, hoe je je dossier opbouwt en aan welke competenties je moet voldoen, lees je op de website van CRP.

Vrijstelling voor toetsing

Als CMC-kandidaat kun je (gedeeltelijk) vrijstelling voor toetsing ontvangen, indien:

 1. je een door de Ooa erkende opleiding hebt gevolgd, mits het diploma niet ouder dan 5 jaar is (anders moet je een volledig dossier invullen dat door de Ooa wordt getoetst) , of
 2. je in het bezit bent van een geldig BA&O certificaat; de Ooa ziet deze certificatie als gelijkwaardig aan de CMC-certificatie, of
 3. je als CMC wordt voorgedragen door een ACP-bureau

N.B: bij optie 1 en 2 moet je wel voldoen aan de werkervaringseis; bij optie 3 ligt de toetsing op werkervaring bij het ACP bureau

Wil je het proces en wat je moet doen nog even rustig nalezen? Dat kan via deze download

Hercertificering

Per 1 januari is de uitvoering van de regeling ondergebracht bij CRP. Het jaar 2020 is nog een overgangsjaar.

In 2020 is het oude PE-online nog actief, die ook nog volgens de oude regeling kan worden bijgewerkt. Klik hier voor de PE-punten verdeling volgens de oude regeling.

Iedere CMC-er ontvangt in 2020 een uitnodiging om zijn dossier om te zetten naar de nieuwe regeling. Er wordt dan gekeken naar het aantal jaar dat is verstreken sinds de vorige (her)certificering. Het aantal PE-punten wordt dan naar rato getoetst.

 • Heb je 75% van het aantal benodigde PE-punten behaald, dan wordt je certificaat voor 5 jaar verlengd en gaat de nieuwe regeling gelden.
 • Heb je minder dan 75% van het aantal PE-punten (naar rato van het aantal jaren) behaald, dan krijg je een nieuw certificaat dat voor 1 jaar geldig is en krijg je zodoende de tijd om je dossier op orde te brengen. 

Elke CMC een eigen online PE-dossier (2019)

CMC-s zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van PE-punten. Je kunt jouw dossier inzien en bewerken in PE-online. Dat kan nog in 2020. Dus als je bij een evenement bent geweest moet je zelf even de tijd nemen om jouw PE-punten in te voeren. De deelnemerslijsten van Ooa bijeenkomsten vind je op het besloten deel van de Ooa-website, zodat je die altijd als bewijs kunt opvoeren. Als je als Ooa-lid op de website inlogt zie je in je profiel ook de PE-punten die toegekend zijn, zo mis je niks.

LET OP: in 2020 vervalt jouw online PE-dossier. Het is zaak om op tijd alle gegevens uit je dossier te halen.

Wil je weten hoe de nieuwe hercertificering vanaf 1 januari 2020 gaat, lees dan de regeling op de CRP-website.

CMC Emeritus

Niet praktiserende CMC adviseurs kunnen op verzoek de titel CMC-emeritus aanvragen. Dit houdt in dat een CMC die (tijdelijk) het vak niet meer uitoefent deze nieuwe titel mag voeren. De titel is niet leeftijdsgebonden. En een CMC-emeritus kan zich indien gewenst weer laten hercertificeren tot CMC. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met CRP: cmc@cerp.nl


Promotie CMC

Ben je al CMC? Klik hier voor promotionele content om jezelf als CMC te profileren.

Contactgegevens CRP

CRP is bereikbaar via het mailadres: cmc@cerp.nl