Ernst Hijmanslezing 2015

Ernst Hijmanslezing: 19 januari 2015

Disruptieve technologische innovaties

Technologische innovaties hebben soms meer impact dan politieke of economische ontwikkelingen, maar krijgen minder aandacht. Onmiskenbaar grijpen ze echter diep in op bestaande structuren en processen. Wat betekent dit voor de rol die wij als organisatieadviseurs (kunnen) vervullen?

Sprekers

Rutger Bregman - “het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan”

Rutger Bregman schrijft over economie, politiek en vooruitgang. Als historicus belicht hij de actualiteit vanuit een historisch perspectief. Bregman schrijft voor het online platform De Correspondent. In september verscheen zijn derde boek‘Gratis geld voor iedereen. En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen’.

Klaas Mulder - “Als de grote werkloosheid niet zomaar over gaat, wat betekent dat voor de samenleving?”

Klaas Mulder werkt als zelfstandig publicist en adviseur, gespecialiseerd in de analyse van investeringsbeslissingen. In zijn boek ‘Pakkenproletariaat schetst hij het onafwendbare verval van de witte-boordensector en het ontstaan van een klasse van hooggeschoolde werklozen.

Voor een goedgevuld Maitlandtheater van de Baak in Driebergen sprak Rutger Bregman op maandag 19 januari jl. de Ernst Hijmanlezing uit.

Bregman duidde de vooruitgang in een perspectief van decades en haalde daarmee de waan van de dag van ons weg. Hij drukte ons met de neus op de feiten; we leven in een van de hoogst opgeleide,  best geregelde en gelukkigste landen van de wereld. Maar wat allemaal gewoon was in de afgelopen jaren is nu minder vanzelfsprekend. Zitten we op een breuklijn? Wordt de levenstandaard lager? of wordt de social inequality het thema voor de komende decennia? Hoe is dit te combineren met het individu dat zich gelukkig voelt maar de maatschappij niet op orde vindt?  En wat betekent dit voor organisaties, waarin leiderschap niet meer vanzelfsprekend is?

Klaas Mulder introduceerde vervolgens een aantal stellingen, waarop door het publiek kon worden gestemd en over gediscussieerd.

Lezing terugkijken

De gehele lezing is hier integraal terug te zien.