Ernst Hijmanslezing 2003

Lezing 2003

Ernst Hijmanslezing 2003: drs. Hans Blankert

De tweede Ernst Hijmanslezing werd op 18 december jl. uitgesproken door drs. Hans Blankert. Voor meer dan 200 leden en relaties van de ROA, de Ooa en het Sioo hield hij zijn betoog, met als titel ‘Tabaksblat, Corporate Governance en de samenleving’, aan de hand van de volgende stellingen:

 1. OOA, ROA en SIOO weten niet wie ze voor dit onderwerp uitgenodigd hebben
 2. Tabaksblat brengt zelfregulering in een nieuwe fase (en valt structuurregime aan)
 3. Minister Zalm deelt blanco cheques uit
 4. De Commissie Tabaksblat heeft zich laten verleiden tot de rol van pseudowetgever
 5. Deugdelijk bestuur dwing je niet af met deze code. Tabaksblat dwingt het af via wetgeving.
 6. De code is aanjager van het debat om vertrouwen terug te winnen, verdieping naar goed bestuur is nodig
 7. Corporate Governance is bij maatschappelijke ondernemingen nog harder nodig dan in het bedrijfsleven
 8. Met zoveel verschillende stakeholders is goed bestuur lastig te organiseren – maar wel noodzakelijk
 9. Transparantie en verantwoording is belangrijk, maar geen garantie voor goed bestuur
 10. Corporate governance moet meer benaderd worden als een middel om een stabiele relatie tussen aandeelhouders en bedrijf te creëren
 11. Het debat over Corporate governance is geslaagd als ook de onderneming de aandeelhouders ter verantwoording durft te roepen
 12. De behoefte aan transparantie en verantwoording zal veel advieswerk opleveren
 13. Maar echte waarde leveren adviseurs bij discussie in de boardroom en in het bedrijf over de rol van een bedrijf in de maatschappij. Alle visie en missie statements kunnen dan eindelijk ingevuld worden.

Over Hans Blankert

De heer Johan Cornelis Blankert werd geboren in 1940 in Medan (Indonesië) Na zijn diploma Gymnasium B studeerde hij aan de Erasmus Universiteit (voorheen Nederlandse Economische Hogeschool) in Rotterdam. Hij studeerde af als bedrijfseconoom. Zijn dienstplicht vervulde hij als reserve-officier bij de Koninklijke Marine.

In 1964 trad de heer Blankert in dienst van de Verenigde Dura Bedrijven in Rotterdam, waar hij in 1975 benoemd werd tot lid van de raad van bestuur.

Van 1980 tot 1984 was hij directeur van het Rotterdamse Gemeentelijke Energiebedrijf. In 1984 werd de heer Blankert benoemd tot directeur van Wilma Nederland BV, waar twee jaar later zijn benoeming volgde tot directeur Wilma Services BV, belast met specifieke grote projecten in binnen- en buitenland.

In mei 1986 werd de heer Blankert benoemd tot voorzitter-directeur van de Verenigde FME, de werkgeversorganisatie van de metaal-electro. Van 1990 tot 1996 was hij voorzitter van het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).

Vanaf september 1992 was de heer Blankert voorzitter van de Nederlands Christelijk Werkgeversbond NCW. Op 3 juni 1996 werd hij benoemd tot voorzitter van de Vereniging VNO-NCW. Op 5 november 1999 legde hij die functie neer. Op 2 november 1999 is de heer Blankert benoemd tot voorzitter NOC*NSF.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Stichting De Open Ankh
 • Voorzitter Commissie Benchmarking
 • Voorzitter van het bestuur van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
 • Voorzitter van de Stichting Berenschot Beheer
 • Kroonlid van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen GASTEC N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Beers N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Siemens B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Gilde Investments Management (GIM)
 • Lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Q’Park N.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Dutch Residential Fund N.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Dutch Office Fund N.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Dutch Retail Fund N.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Schreiner Luchtvaart Groep N.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pameijer Keerkring
 • Lid Raad van Toezicht St. Anthonius