Ernst Hijmanslezing 2004

Lezing 2004

Ernst Hijmanslezing 2004: prof. Saskia Sassen

De derde Ernst Hijmanslezing werd op 18 november jl. uitgesproken door prof. Saskia Sassen. Voor ruim 220 leden en relaties van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa), de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en De Baak, Management Centrum VNO-NCW hield Saskia Sassen een gloedvol betoog over the new intermediate economy.

Saskia Sassen richtte zich in haar lezing op een belangrijk fenomeen dat is ontstaan door globalisering en verregaande deregulering van onze westerse economieën: de toenemende vraag naar gespecialiseerde dienstverleners.

Complexe vraagstukken dwingen organisaties in toenemende mate een beroep te doen op gespecialiseerde dienstverleners zoals accountants, juridische adviseurs en management consultants. Deze afhankelijkheid van en het toevertrouwen aan gespecialiseerde dienstverleners brengen de nodige onzekerheden met zich mee. Op de consequenties hiervan is Saskia Sassen nader ingegaan in haar lezing, onder de titel: “The new intermediate economy: between uncertainty and the cliënt”.

Over Saskia Sassen

Saskia Sassen doceerde eerst aan de Columbia University in New York, nu in wereldstad Chicago, maar ook aan de London School of Economics. Tevens heeft ze dit jaar het Eredoctoraat van de Technische Universiteit Delft toegewezen gekregen voor de manier waarop zij in haar onderzoek elementen als economie, politiek en urbane planning weet te combineren.

Ze spreekt met een even helder als ondefinieerbaar on-Amerikaans accent. In Italiaans en Spaans is ze even goed als in Engels. En ze spreekt ook nog wat Nederlands, want ze is hier geboren. Een jaar na haar geboorte emigreerden haar ouders al naar Argentinie. Tijdens de onrustige tweede periode van president Peron vertrok het gezin naar Italie, waar zij studeerde. Al snel vertrok ze naar een Amerikaanse universiteit en later naar Poitiers voor een gespecialiseerde studie van Hegel en Marx. Om daarna weer terug te keren naar Harvard. Dat alomvattende, met elkaar verbinden van uiteenlopende of schijnbaar tegengestelde verschijnselen is een spoor dat de dialectiek in haar werk heeft nagelaten.