Ernst Hijmanslezing 2006

Lezing 2006

H. Wesseling en M. Twist “Innoveren en Besturen” winnaar PPP 2006

Klik hier om de volledige lezing te downloaden.

PPP

De winnaars van de Professionele Publicatie Prijs (PPP) 2006, bekend gemaakt tijdens de Ernst Hijmanslezing op 16 november jl. in de Rode Hoed in Amsterdam, zijn Drs. H. Wesseling (gemeentesecretaris Dordrecht) en Prof. Dr. M.J.W. van Twist (Berenschot) met het artikel ‘Innoveren en Besturen’.

‘Innoveren en Besturen’

De jury, bij monde van Arienne van Staveren, gaf de volgende motivatie voor de toekenning van de prijs. “Het artikel levert een belangrijke bijdrage aan een actueel vraagstuk (namelijk: moet politiek bestuur zelf innoveren) en komt met bruikbare bevindingen die aan het innovatiedebat een overtuigende bijdrage levert.”

Genomineerden

Er zijn in totaal 26 artikelen ingezonden. Naast het winnende artikel waren de volgende artikelen genomineerd, in willekeurige volgorde: de heren J. Kampen en G.J. Schuiling (Van de Bunt Adviseurs voor Organisatie en Beleid) met ‘Verwaarloosde organisaties’, de heren L. Akkerman, J. Bender en V. van Heumen (Capgemini) met ‘Workaroundmanagement bij ERP-systemen’, de heer J. Strikwerda (Nolan, Norton & Co.) met ‘Na het shared service center: de modulaire organisatie’ en mevrouw C. Vliex (Twynstra Gudde Adviseurs) met ‘Leren en veranderen in een open ruimte’.

Jury
De jury die de artikelen heeft beoordeeld bestond uit:

  • De heer drs. A.P.J. Höppener, Deltahuis
  • De heer S. Gerritsen, Gemeente Arnhem
  • Mevrouw dr. F. Joldersma, Tweede Kamer
  • Mevrouw prof. Dr. C.P.M. Wilderom, Universiteit Twente
  • De heer prof. Dr. N.J.M. Nelissen, Katholieke Universiteit Nijmegen
  • Mevrouw drs. A.B. van Staveren, Sioo

De jury heeft de artikelen beoordeeld op een zestal criteria. Dit zijn in willekeurige volgorde: structuur, verantwoording, uitwerkingtoegevoegde waardeschrijfwijze en doelgroep.

Bekijk hier de artikelen.

PPP

De Professionele Publicatie Prijs (PPP) is in het leven geroepen door de ROA (Raad van Organisatie- Adviesbureaus) en wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste vakartikel dat in het achterliggende jaar gepubliceerd is.