Ernst Hijmanslezing 2007

Lezing 2007

Prof. dr. Zijderveld: organisatieadviseur moet twijfel bespreken

Klik hier om de volledige lezing te downloaden.

Amsterdam, 8 november 2007 – Het is van groot belang dat organisatieadviseurs hun
onzekerheid en twijfel uiten en niet maskeren. Zowel adviseurs als hun opdrachtgevers
zijn daarmee gediend. Dat stelt prof. dr. Anton Zijderveld, emeritus hoogleraar
cultuursociologie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, in de vandaag (donderdag
8 november) door hem uitgesproken Ernst Hijmanslezing. Volgens Zijderveld is het
adviesvak economisch en maatschappelijk van grote waarde. Maar hij waarschuwt voor
beroepsarrogantie en te veel zelfverzekerdheid.

De jaarlijkse Ernst Hijmanslezing is een initiatief van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus
(ROA) en Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa). Bij de ROA zijn 22
organisatie-adviesbureaus met ruim 3800 adviseurs aangesloten. De Ooa is de
beroepsvereniging van organisatieadviseurs en telt 1360 leden. De lezing is genoemd naar
Ernst Hijmans (1890-1987), de grondlegger van het organisatieadviesvak in Nederland.

Volgens Zijderveld heeft dat vak zich zowel in de private als publieke sector een vaste en
erkende plaats verworven. Tegelijkertijd signaleert hij dat er sprake is van clichématige
ideeën en modellen en het bieden van schijnzekerheid. In dat verband hekelde Zijderveld
‘vreselijke power-point presentaties die houvast pretenderen te bieden, maar na enige
reflectie als los zand aan elkaar blijken te hangen.” Schijnzekerheid is, aldus Zijderveld
tegenover zijn vooral uit adviseurs bestaande gehoor, bedoeld om fundamentele twijfel te
maskeren: “Hoezeer ook uw opdrachtgever van u zekerheid verwacht en verlangt, u zult in
uw adviespraktijk duidelijk moeten maken dat oplossingen mogelijk hypothetisch en dus
twijfelachtig zijn. (..) U moet vertrouwen hebben in de opdrachtgever en twijfels niet
onderdrukken doch expliciet bespreken, op het gevaar af dat de opdracht moet worden
teruggegeven.”

Twijfel wijst volgens Zijderveld de weg naar zekerheid: “Zonder twijfel blijven we steken in
starre zekerheid, terwijl we mét twijfel een blije, losse en flexibele zekerheid kunnen bereiken.
Die past bij onze huidige, complexe maatschappij. Niet de verbeten en starre zekerheid die
veel professionals uitstralen en najagen.”